רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » משבר הקורונה » תשלום דמי בידוד לעובדים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

תשלום דמי בידוד לעובדים

ביום 18/11/2020 נכנס לתוקף חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020, אשר מסדיר את אופן התשלום עבור עובדים הנמצאים בבידוד.

על פי החוק שאושר, החל מיום 29/10/20, עובד אשר נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו  (אשר טרם מלאו לו 16 שנים), יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם שהה בבידוד ונעדר מעבודתו.

התשלום הוא בכפוף לכך שמסר העובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות על פי צו בידוד בית והמציא העתק למעסיקו

התשלום יהיה החל מהיום השני לבידוד, אך העובד רשאי לבחור לנצל יום חופשה מימי החופשה הצבורים לו עבור היום הראשון לבידוד.

מתקופת הבידוד, ינוכו לעובד ימי מחלה,  אך לא יותר מ-4 ימים. במקרה בו אין לעובד  יתרת ימי מחלה צבורים, יכנס העובד ליתרה שלילית של ימי מחלה.  

אם יחסי העבודה יסתיימו ולעובד תיוותר יתרה שלילית בצבירתו, יקוזזו ימי המחלה שנזקפו עקב הבידוד ויקוזזו מפדיון ימי החופשה של העובד.  במקרה בו אין לעובד יתרת חופשה בסיום העסקתו- לא יהיה לעובד חוב בעד ימי מחלה הנותרים.  

התשלום ישולם לפי ימי עבודה (5/6 ימים בהתאם למתכונת העסקה של עובד) ולא יכלול את ימי המנוחה.

החוק לא חל על מי שנמצא כחולה מאומת או מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל מחו"ל, למעט עובד שהגיע ממדינה אחרת אליה נסע מטעם המעסיק.

דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, כלומר, יש לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני על תקופה זו וכן היא באה בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים.  

מעסיק אשר שילם דמי בידוד לעובד על פי הוראות החוק, זכאי לקבל דמי שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. השיפוי יהיה בשיעור של 100% עבור היום השני לבידוד וכן עבור יתר הימים יהיה השיפוי בגובה של 50%.  מעסיקים עד 20 עובדים יקבלו החזר מן המוסד לביטוח לאומי בשיעור של  100% עבור היום השני וכן 75% עבור יתר הימים. 

על המעסיק להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון כפי שיפרסם המוסד לביטוח לאומי ,הבקשה תוגש  לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. בקשות לשיפוי יוגשו החל מיום 1/2/2021.

במהלך חודש ינואר 2021, לכשהמוסד לביטוח לאומי יפרסם הנחיות סופיות בנוגע למבנה הקובץ, תוכנת מיכפל תעודכן בהתאם וניתן יהיה להפיק ממנה קובץ לצורך הגשת בקשות לשיפוי.
בכל מקרה, הגשת בקשות כאלו, ניתן יהיה להגיש החל ב 1 בפברואר 2021.לחוברת הנחיות להכנות בתוכנת מיכפל 

עוד מאמרים בנושא…

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
משבר הקורונה

תשלום דמי בידוד לעובדים

ביום 18/11/2020 נכנס לתוקף חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020, אשר מסדיר את אופן התשלום עבור עובדים הנמצאים בבידוד. על פי החוק שאושר, החל מיום 29/10/20, עובד אשר נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
מאמרים

הכל בסדר – ניהול בזמן הסגר

אנו עומדים בפני הסגר השני. בצל הקורונה בנינו כמנהלים שגרת ניהול חדשה מותאמת מצב והנה הגיעה החלטה על סגר שני. אילו אתגרים ואילו הזדמנויות מציב לנו הסגר כמנהלים?

קרא עוד »
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית