רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » המומחים של פתרונות » ליסינג – שווי רכב

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

ליסינג – שווי רכב

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987

שווי רכב נזקף לעובד כאשר הרכב שייך למעסיק שמעמיד את הרכב לרשות העובד ולשימושו. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 מסדירות את זקיפת שווי השימוש ברכב.

אחזקת רכב משולמת כאשר הרכב שייך לעובד, והמעסיק משתתף באחזקתו.

אחזקת רכב ושווי רכב הם שני רכיבים נפרדים. בפרק זה נתמקד בשווי רכב המצוי בבעלותו של המעסיק ומוצמד לשימושו של העובד.

סכום שווי רכב הינו סכום קבוע ואין זה משנה אם השימוש ברכב מוגבל למספר קילומטרים, אם הוא מוגבל לימי שישי ושבת, אם הוא כולל דלק וכיוצא בזה.

רכב שמשמש רק לצורכי העבודה – אין לחייב את העובד בשווי רכב. למשל, כאשר העובד נוסע עם הרכב לצורכי עבודה כל היום, ובסוף היום משאיר את הרכב בעבודה. במקרה כזה הרכב משמש לצורכי עבודה בלבד ואין לחייב את העובד בשווי שימוש ברכב.

התקנות חלות ומחייבות בשווי כאשר מדובר ברכב מתחת ל-3.5 טון שאינו רכב תפעולי ומוצמד לשימושו האישי של העובד (רכב תפעולי – אמבולנס, משטרה ועוד, כמפורט בתקנות).

קביעת שווי טובת ההנאה של הרכב

תקנות שווי השימוש ברכב קובעות שתי שיטות חישוב, בהתאם לשנת הרישום של הרכב.

 1. שיטת הקבוצות – תחולה בגין רכב ששנת רישומו עד 31/12/2009 – כלי הרכב חולקו לקבוצות, לפי נפח מנוע ומחיר הרכב. העובד יחויב במס בגין השווי לפי הקבוצה אליה הרכב משתייך.

  דוגמה: עובד משתכר 9,000 ₪ בחודש, יש לו רכב צמוד משנת רישום 2008, קבוצה 4 שהשווי בגינה הוא 4,590 ₪ בחודש. ההכנסה החייבת במס תהיה 9,000 ₪ משכורת + 4,590 ₪ שווי שימוש, כך שההכנסה החייבת במס הינה 13,590 ש"ח.

  רכבים היברידיים בשיטת הקבוצות

  המדינה ביקשה לעודד את הסביבה הירוקה, ולכן נקבעה הפחתה לרכבים היברידים. סכום ההפחתה רשום בחוברת הפרמטרים. לדוגמה, עובד משתכר 11,000 ₪ בחודש, יש לו רכב צמוד משנת רישום 2009 מקבוצה 3, הרכב הוא היברידי משולב מנוע (לא נטען). כמו כן, העובד מקבל דמי הבראה מדי חודש בסך 250 ₪ ותוספת ביגוד בסך 200 ש"ח. ההכנסה החייבת במס היא: 11,000 – חייב במס; רכב צמוד חייב במס – קבוצה 3 – 3,830 ש"ח, מהם נפחית 500 ש"ח מכיוון שהרכב הוא היברידי לא נטען = 3,330; דמי הבראה חייבים במס; תוספת ביגוד חייבת במס:

  11,000 + 3,330 + 250 + 200 = 14,780 ההכנסה החייבת.
 2. שיטה ליניארית – תחול בגין רכב ששנת רישומו החל מה-1/1/2010 שווי הרכב לצורך מס יהיה 2.48% ממחיר הרכב. זוהי שיטה מדויקת בה לכל רכב יש קוד תוצר וקוד דגם שייחודי לו. בחוברת הפרמטרים מפורטים כל סוגי הרכבים והשווי שלהם. לכן, יש לבחון את קוד התוצר והדגם הרשומים ברישיון רכב ולפי מחירם לחייב בשווי.

  רכבים היברידיים בשיטה הליניארית – לגבי רכבים היברידים, בשונה משיטת הקבוצות, בשיטה הליניארית יש קוד תוצר ודגם לרכב ההיברידי, כך שאין צורך לבצע הפחתה נוספת.

ככלל – חיוב העובד בשווי רכב ייעשה באופן מלא. חריגים:

 1. חיוב יחסי בין מספר עובדים – כאשר נעשה שימוש ברכב אחד על ידי מספר עובדים, העובדים יחויבו בשווי יחסי לזמן השימוש. למשל, שני עובדים שמשתמשים ברכב אחד בחלוקה שווה, כל אחד מהם יחויב במחצית שווי השימוש. בסה"כ הרכב יחויב בשווי שימוש מלא , כאשר החלוקה תהיה בין שני העובדים.
 2. כאשר העובד לא נסע ברכב במשך חודש קלנדרי מלא והרכב נשאר במקום העבודה. חודש מלא הינו מה-1 לחודש ועד סופו. למשל, 1/6/2020 – 30/6/2020. דוגמה נוספת – כאשר העובד השאיר את הרכב במקום העבודה ב-29.11 וחזר אליו ב-1.1, אז בכל חודש דצמבר הוא לא השתמש ברכב ולא יחויב במס בגין השווי בחודש זה; לגבי החודשים נובמבר וינואר – אם הוא השתמש ברכב אפילו יום אחד במהלך החודש, הוא יחויב בשווי באופן מלא.

אם הרכב של העובד היה בביתו במשך כל החודש, זה עדיין ייחשב שהיה בשימושו של העובד והוא יחויב עבור חודש מלא, אפילו אם לא נסע בו כלל במהלך החודש. כלומר, כדי לחרוג משווי שימוש, נדרש שהרכב יישאר פיזית במקום העבודה ולא בידי העובד.

 

עוד מאמרים מהמומחים של פתרונות אפקטיביים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
המומחים של פתרונות
אבי פרץ, מנכ"ל פתרונות אפקטיביים

נוסחת ה 4X4 שיטת ניהול מנצחת

כמנהלים מובילים בארגון אנחנו צריכים לאחוז ביכולת לא טריוויאלית היכולת לחיות בין החזון הגרנדיוזי לבין היכולת לייצר תוכנית עבודה פרקטית לצוותים השונים, שותפים ובעלי העניין שלנו.

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
המומחים של פתרונות
פתרונות אפקטיביים

ייפוי כוח מתמשך כי חובה לדאוג לעתיד

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
המומחים של פתרונות
פתרונות אפקטיביים

בנייה והתאמה של מערך השכר והתמריצים

על פי העיקרון הפיטרי (לורנס ג'יי פיטר וריימונד האל) כל עובד מוצלח יקודם בתפקידו לאור הצלחתו, עד אשר יתקבע בתפקיד אותו לא יצליח לבצע היטב וייתקע שם.

קרא עוד »
תגיות תוכן
ACE (1)bluebird aero systems (1)Contract plus (1)אבחון ארגוני (1)אבחון עסקי (1)אביב אלבז (1)אביחי כלף (1)אבי פרץ (1)אומיקרון (1)און בראל (1)אורן גולן (1)אחריות (1)אחריות אזרחית (2)אחריות אישית (2)אחריות פלילית (2)איסוף נתונים (1)איסור אפליה (2)איסור התניית תשלום (1)אכיפה (5)אכיפה והרתעה (2)אלברט אנונו חברת קירור הבקעה (1)אנג'יפלס (1)אנרגיה (3)אס גל סוכנות טויוטה (1)אסטרטגיה (1)אסיא שירותי בריאות (1)אסף בר (1)אפליה (7)אפליה בעבודה (2)אפרים מולק (1)אקסטל (1)ארגון (3)ארגון עסקי (1)ארגונים (1)ארנונה (4)אשראי (1)בדיקת חשבונות ספקים (1)בדיקת חשבוניות (6)בדיקת חשבוניות ספקים (4)בודק שכר מוסמך (7)בחינת כיסוי ביטוח (1)בידודים ומיפויים לתעשיות בע"מ (1)ביטוח (3)ביטוח לאומי (5)ביטוח מנהלים (1)ביטוח פנסיוני (1)ביטול הודעה מוקדמת (2)בני נוער (1)בנק (1)בנקים (10)בעלי מניות (1)בקרה (2)בקרת הוצאות (2)בקרת שכר (4)גיבוש מדיניות (1)גיוס עובדים (1)גיל גרינשפן (1)גיל פרישה (1)גמישות (1)גרעון תקציבי (1)דאגה לפרט (1)דו"ח שנתי (1)דור 5 (1)דורשי עבודה (1)דיני חברות (2)דיני חוזים (3)דיני מיסים (1)דיני עבודה (31)דירקטוריון (1)דירקטוריון ניהולי (1)דלק (2)דלקל (1)דלקן (2)דלקן אוניברסלי (3)דמוגרפיה של עסקים (1)דמי אבטלה (2)דמי בידוד (1)דמי הבראה (1)דמי מחלה (1)הגדלת ההפרשות לפנסיה (2)הגדלת הכנסות (1)הדר פלג (1)הודעה מוקדמת (6)הוצאות נסיעה (2)הוצאות פיננסיות (1)הוצאות תחבורה (1)החזר הוצאות נסיעה (3)החזרי מס (1)החזרת מענקי קורונה (1)החלטות ממשלה (1)הטבות מס (1)הטבות עובדים (1)הטמעה (1)הכשרה (1)הלוואה (1)הלוואות חוץ בנקאיות (1)הליכי פירוק (1)הלנת שכר עבודה (10)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2)הנהלת חשבונות (1)הנעה (1)הסכם (2)הסכם התקשרות (2)הסכם עבודה (1)הסכם קיבוצי (1)הסעדה עצמית (1)העלמת מס (1)הפסקות בעבודה (1)הפרשות לפיצויי פיטורים (9)הפרת זכויות עובדים (9)הצלחה עסקית (1)הקטנת הכנסות (1)הקמת עסק (1)התאמות בנק (1)התאמת מוצרים (1)התאמת שירותים (1)התייעלות ארגונית (1)התנהלות כלכלית (1)התראה מנהלתית (1)התראה פלילית (1)ורד וייסלר גנץ (1)זיו שחורי (1)זכויות האשה (3)זכויות סוציאליות (2)זכויות עובד (26)זמן נסיעה לעבודה (1)חברה בע"מ (1)חברה בפירוק (1)חדלות פירעון (2)חדלות פרעון (1)חדלת פריעון (1)חוזה (3)חוזים (5)חופשה (1)חופשה כפויה (1)חופשה ללא תשלום (3)חופשה שנתית (5)חופשת חג (3)חופשת לידה (1)חוק הגנת השכר (2)חוק החברות (1)חוק הניידות (1)חוקי עבודה (1)חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (7)חזון (1)חטיבה טכנולוגית (1)חטיבת הטכנולוגיות (1)חטיבת הרכש (1)חיסכון בדלק (3)חיסכון בהוצאות לעסקים (2)חיסכון בעלויות (18)חיסכון בעלויות לעסקים (3)חישוב מס הכנסה (1)חל"ת (4)חניכה (1)חסכון בארנונה (1)חסכון בקייטרינג (1)חקיקה (8)חשבוניות (2)חשבוניות ספקים (2)טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ (1)ידע (1)יהודה חזן (1)יומן נוכחות (2)יוסק'ה זוזט (1)יועץ ליסינג (15)יועץ ליסיניג (1)יועץ מס (1)יועץ עסקי (1)יועץ פנסיה (1)יותם מנכ"ל מרכז זינוק (1)יחדיו עמילות מכס (1)יחזקאל קליין (1)יחסי עובד מעביד (1)ייעוץ אסטרטגי (1)ייעוץ כלכלי (1)ייעוץ לעסקים (4)ייעוץ עסקי (5)ייעוץ עסקי למנכ"לים (2)ייעוץ פיננסי (1)ימי מחלה (1)יעוץ ארגוני (3)יפוי כח (1)כ"א (1)כרטיסי אשראי (1)ליווי מנכ"לים (1)ליווי מסחרי (2)ליסינג (17)ליסינג מימוני (6)ליסינג תפעולי (6)ליסיניג (1)למידה (1)לקוחות (1)לקוחות ממליצים (3)לשכת שכר (1)מאור מלכי (1)מאזן סביתאני (1)מדד (1)מדד הבנקים (1)מדידה (1)מוגבלות (1)מוסר תשלומים (1)מורשי חתימה (1)מזון והסעדה (1)מיזוגים (1)מיכון משרדי (1)מילואים (1)מיסוי (2)מיסוי מתנות (1)מיסים (8)מיסים עירוניים (2)מכירות (4)מנהל המיסוי (1)מנהלים (1)מניעת אפליה בעבודה (2)מניעת התעמרות בעבודה (1)מנכ"ל (2)מסגרת אשראי (1)מסגרת חשבון (1)מס הבלו (1)מס הכנסה (8)מס שבח (2)מע"מ (10)מענקי קורונה (2)מענק קורונה (1)מערך השכר (1)מערכות אלומיניום לבניין (1)מצבי משבר (1)משאבי אנוש (1)משרה (1)מתן עדרי (1)מתנה לחג (1)נגישות אתרים (1)נושא משרה (1)ניהול (1)ניהול זמן (1)ניהול חוזים (4)ניהול חשבוניות (1)ניהול משבר (1)ניהול ספרים (1)ניהול עובדים (1)ניהול עסק (2)ניהול עסקי (1)ניהול שכר (12)ניהול תפוקות (1)ניכויים מהשכר (2)ניכוי שיקים (1)ניצול הזדמנויות (1)ניצול ימי חופשה (1)נכיון ציקים (1)סגנונות תקשורת (1)סדנאות (1)סולר (1)סיוט קורונה (1)סלולר (1)ספקים (5)סקר (4)עבד עוידה (1)עבודה מהבית (1)עבירות מע"מ (2)עדכונים (2)עודף תקציבי (1)עומרי אבקסיס (1)עידן כהנא מנכ"ל ספו דומוטק (1)עידן מרדכי (1)עיצומים כספיים (6)עמלות (2)עמלות בנקים (2)עמלות ותמריצים (4)עמלת פרעון מוקדם (1)עסקים (1)ערבות (2)ערבים (1)פאנת (1)פדיון ימי חופשה (1)פוליסה (1)פז.י.ג (1)פיטורים (21)פיטורין (1)פייסבוק (3)פיננסים (3)פיצויים (4)פיקדון (1)פירוק חברה (1)פמילי מרקט (1)פנסיה (3)פנסיה גמל (1)פסקי דין (20)פערי שכר (1)פקודת השטרות (1)פקיד שומה (1)פרישה (1)פרסום (1)פרסומים (1)פשיטת רגל (1)פתרון בעיות (1)פתרונות אפקטיביים (11)פתרונות טכנולוגיים (1)ציוד משרדי (1)ציי רכב (1)צימצוצים (1)צמחיה ארגונית (2)צנובר דלק (1)צנובר סולר (1)קבוצת סלידה (1)קבלה לעבודה (1)קופות גמל (1)קופת גמל (1)קורונה (32)קידום עסקים (1)קידום שכר שווה לנשים וגברים (1)קייטרינג (2)קיצוץ (1)קנסות (1)קצובת הבראה (1)רהיטי פיטרו (1)רואה חשבון (2)רווחת עובדים (1)רחל יצחקי (1)ריבית פיגורים (1)רישום שעות (1)רישום שעות עהודה (1)רכב (1)רכש (2)רמי מנכ"ל חברת קרדיטקלין (1)רן שמעון (1)רשויות מקומיות (1)רשות הטבע והגנים (1)רשות המיסים (4)רשלנות בנקים (1)רשת באזר שטראוס (1)שבוע עבודה (1)שדרות (1)שווי רכב (1)שומות (2)שוק יעד (1)שיווק (2)שיווק עסקי (3)שי לחג (1)שימוע (4)שימור לקוחות (1)שימור עובדים (1)שינוי תפקיד (1)שיעורי קנסות (1)שיעור פיצויי הפיטורים (4)שירות מילואים (2)שכיר (1)שכר (18)שכר והטבות (1)שכר מולן (1)שכר מינימום (6)שכר ממוצע (2)שכר שווה לעובד ולעובדת (1)שמירת הריון (1)שעות מנוחה (1)שעות נוספות (6)שעות עבודה (5)שקד אבטחה (1)תאונת עבודה (1)תגמול (1)תגמול בכירים (2)תגמול הוני (4)תגמולי מילואים (1)תגמולי עובד (1)תגמול מובטח (1)תגמול משתנה (1)תגמול עובדים (7)תהליך מכירה (1)תו ירוק (1)תוכנית עסקית (2)תומר לויתן וירושבסקי (2)תו סגול (1)תזרים (1)תחבורה (1)תחלופת עובדים (2)תיקון 20 (1)תכנית בונוס (1)תלוש משכורת (3)תלוש שכר (13)תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (1)תמיכה לוגיסטית (1)תמריצים (8)תנאי עבודה (11)תפעולי (1)תפקידים בארגון (1)תקשורת (4)תרבות אירגונית (1)תשלום מיסים (1)תשלום שכר (1)
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית