fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

הגדלת ההפרשות לפנסיה

הגדלת ההפרשות לפנסיה

ההסתדרות ואירגוני המעסיקים, חתמו על הסכם חדש להגדלת ההפרשות לקרן הפנסיה.

הרקע לחתימת ההסכם הוא תיקון 12 לחוק הגמל, תיקון שגלומות בו שתי בעיות מרכזיות, הראשונה פרשנות התיקון בהיבט העלות למעסיק שעלולה להגיע לסך של 7.5% ברכיב התגמולים, והשנייה היא יישום התקנה בפועל.

כדי למצוא פתרון לשתי הבעיות ההסתדרות ואירגוני המעסיקים , חתמו על הסכם "עוקף" תיקון 12.

ההסכם קובע, כי הפקדות המעסיק לתגמולים יוגדלו ל- 6.5%, וכי הפקדות העובד לתגמולים יעלו ל- 6%, וזאת בשתי פעימות:

  1. 1.7.16- תגמולי העובד יוגדלו ל-5.75%
    תגמולי המעסיק יוגדלו ל- 6.25%
  2. 1.1.17- תגמולי העובד יוגדלו ל- 6%
    תגמולי המעסיק יוגדלו ל- 6.5%

ההסכם הקיבוצי ייכנס לתוקף ביום 1.7.16. תוקפו של ההסכם מותנה בהוצאת צו הרחבה על הוראותיו על כל העובדים במשק.

לפיכך צפוי תיקון לתיקון 12 בהתאמה להסכם הקיבוצי החדש, כמו כן יתוקן ויותאם נוסח האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

שינוי גודל גופנים