רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » משבר הקורונה » הקלות לעובדים שכירים הנמצאים במשבר כלכלי – פשיטת רגל/חדלות פירעון לאור התפרצות נגיף הקורונה

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

הקלות לעובדים שכירים הנמצאים במשבר כלכלי – פשיטת רגל/חדלות פירעון לאור התפרצות נגיף הקורונה

בעקבות התפרצות  נגיף הקורונה והמשבר שעמו אנו מתמודדים גיבש הכונס הרשמי והממונה נוהל תקופתי זמני העוסק בהפחתה או בדחייה של תשלומים של חייבים בהליכי חדלות פירעון/ פשיטת רגל.

נוהל מסוג זה מאפשר להקל על עובדים שכירים הנמצאים במשבר כלכלי ושיקום כלכלי.

כאשר יינתן לעובדים אלו מענה בדרך של קבלת בקשות מתאימות להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מהתשלום.

המטרה היא להתחשב בחייבים במקרים בהם כתוצאה מהמשבר חל בעניינם שינוי נסיבות מהותי, אשר מונע מהם לעמוד בחובת התשלומים, שנקבעה במסגרת הליכי חדלות הפירעון.

על אילו חייבים חל נוהל זה?

חייבים שכירים אשר פוטרו מעבודתם

חייבים שכירים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום

חייבים שכירים אשר תנאי עסקתם השתנו לרעה בצורה משמעותית ואינם זכאים לקבל קצבאות או תשלום אחר בהקשר הזה.

אופן הגשת בקשה לשינוי זמני של גובה התשלומים או קבלת פטור זמני מחובת התשלומים

  • חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשטת הרגל[נוסח חדש], תש"ם-1980 , יגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי המטפל בהליך.

חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 , יגיש את הבקשה לממונה בצורה מקוונת דרך מי המייצג אותו בהליך. במידה ואינו מיוצג רשאי להגיש באמצעות דואר אלקטרוני או במשרדי הממונה במחוז בו מתנהלים ההליכים במסירה אישית או דואר רשום עם אישור מסירה.

חשוב מאוד: בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

  • הבקשה תפרט את הסעד המבוקש והאם יש מקום לשנות גובה תשלום חודשי / לתת פטור מתשלום זמני וכן תכלול נימוקים מצדיקים לקבלת הבקשה.

עובד שכיר יכלול בבקשתו את הנתונים הבאים בהתאם לנסיבות המקרה:

  1. משך התקופה בה עבר ושכר עבודתו.
  2. מועד פיטורין/ יציאה לחל"ת ותקופת החל"ת.
  3. סיבת הפסקה/סיבת הוצאה לחל"ת/ שינוי תנאי העסקה.
  4. פירוט שינוי תנאי העסקה לרבות השכר.

לבקשה יצורפו בהתאם לנסיבות המקרה:

  • טופס "אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר" שהוגש על ידי החייב למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה/אישור מעסיק על שינוי תנאי העסקה (1514) .
  • 5 תלושי שכר אחרונים.

עמדת הכונס הרשמי וטיפול בבקשות החייבים

אם החייב טרם הוכרז כפושט רגל:

הכונס הרשמי ישקול, בהתאם לנסיבות המקרה, לתמוך בהפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי הזמני שיקבע או לחילופין לתמוך במתן פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.( לדוגמה במקרה שחייב שפוטר מעבודתו , ישקול הכונס הרשמי להמליץ על מתן פטור לחייב).

אם החייב הוכרז כפושט רגל ונקבעה תוכנית לפירעון החובות:

הכונס הרשמי ישקול לתמוך בשינוי תנאי תכנית הפירעון בדרך של שינוי זמני של גובה התשלומים או השהיה זמנית של תכנית הפירעון.

טיפול הממונה בבקשות להכרעתו/לתגובתו

במקרים בהם ניתן צו לשיקום כלכלי (אשר כולל חובת תשלומים) והוגשה בקשה לשינוי זמני של גובה התשלומים החודשיים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי:

שקול הממונה, בהתאם לנסיבות, להיעתר בחיוב לבקשה.

במקרים בהם הוגשה בקשה לממונה על ידי החייב העומד בקריטריונים לעיל אך טרם ניתן בעניינם צו לשיקום כלכלי:

ישקול הממונה בחיוב, בהתאם לנסיבות, להפחית באופן זמני את גובה התשלומים החודשיים שנקבעו לחייב או לתת פטור זמני מחובת תשלומים כלל.

במקרים בהם ניתן צו לשיקום כלכלי אשר כולל חובת תשלומים והחייב מעוניין לקבל פטור זמני מחובות התשלומים:

עמדת הממונה היא שפטור כאמור יינתן רק במידה ובמקביל תוארך תכנית הפירעון בהתאמה. ואם אלו נסיבות המקרה יש להגיש בקשה כאמור לבית משפט השלום המוסמך בהתאם להוראות ס' 170(א) לחוק  חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התש"ח-2018 והממונה ישקול את תמיכתו בבקשה.

התקבלה הבקשה? – חובת הדיווח של החייבים

  • על החייבים להמשיך להגיש דוחות דו-חודשים אודות הכנסותיהם והוצאותיהם וכן כל החובות המוטלות עליהם לפי העניין.
  • על החייבים שבקשתם התקבלה לדווח לממונה באופן מידי על כל שינוי שחל במצבם הכלכלי.

חייב שבקשתו התקבלה ולא עומד בחובות האמורים לעיל, לרבות אי דיווח מידי על שינוי במצבו הכלכלי – הממונה יתייחס בחומרה לעניין ועשויות להיות לכך השלכות על הליכי חדלות הפירעון בעניינו.

לסיכום

ההבחנה ראשונית היא לבחון האם מדובר בחייב עובד שכיר או עצמאי.

במידה ועניינו הוא עובד שכיר חייב, יש לבחון האם טרם ניתן בעניינו צו לשיקום כלכלי, או טרם הוכרז כפושט רגל, או הוכרז כפושט רגל ונקבעה עבורו תוכנית פירעון החובות.

במידה ומעסיקים רוצים לדעת איך להתנהל מול עובד כזה יש לבחון את העובדות הרלוונטיות, ואם העובד כחייב רוצה להגיש בקשה להקלות בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתק' משבר הקורונה הוא מתנהל לפי ההנחיות המצוינות לעיל.

עוד מאמרים

תגיות תוכן
ACE (1)bluebird aero systems (1)Contract plus (1)אבחון ארגוני (1)אבחון עסקי (1)אביב אלבז (1)אביחי כלף (1)אבי פרץ (1)אומיקרון (1)און בראל (1)אורן גולן (1)אחריות (1)אחריות אזרחית (2)אחריות אישית (2)אחריות פלילית (2)איסוף נתונים (1)איסור אפליה (2)איסור התניית תשלום (1)אכיפה (5)אכיפה והרתעה (2)אלברט אנונו חברת קירור הבקעה (1)אנג'יפלס (1)אנרגיה (3)אס גל סוכנות טויוטה (1)אסטרטגיה (1)אסיא שירותי בריאות (1)אסף בר (1)אפליה (7)אפליה בעבודה (2)אפרים מולק (1)אקסטל (1)ארגון (3)ארגון עסקי (1)ארגונים (1)ארנונה (4)אשראי (1)בדיקת חשבונות ספקים (1)בדיקת חשבוניות (6)בדיקת חשבוניות ספקים (4)בודק שכר מוסמך (7)בחינת כיסוי ביטוח (1)בידודים ומיפויים לתעשיות בע"מ (1)ביטוח (3)ביטוח לאומי (5)ביטוח מנהלים (1)ביטוח פנסיוני (1)ביטול הודעה מוקדמת (2)בני נוער (1)בנק (1)בנקים (10)בעלי מניות (1)בקרה (2)בקרת הוצאות (2)בקרת שכר (4)גיבוש מדיניות (1)גיוס עובדים (1)גיל גרינשפן (1)גיל פרישה (1)גמישות (1)גרעון תקציבי (1)דאגה לפרט (1)דו"ח שנתי (1)דור 5 (1)דורשי עבודה (1)דיני חברות (2)דיני חוזים (3)דיני מיסים (1)דיני עבודה (31)דירקטוריון (1)דירקטוריון ניהולי (1)דלק (2)דלקל (1)דלקן (2)דלקן אוניברסלי (3)דמוגרפיה של עסקים (1)דמי אבטלה (2)דמי בידוד (1)דמי הבראה (1)דמי מחלה (1)הגדלת ההפרשות לפנסיה (2)הגדלת הכנסות (1)הדר פלג (1)הודעה מוקדמת (6)הוצאות נסיעה (2)הוצאות פיננסיות (1)הוצאות תחבורה (1)החזר הוצאות נסיעה (3)החזרי מס (1)החזרת מענקי קורונה (1)החלטות ממשלה (1)הטבות מס (1)הטבות עובדים (1)הטמעה (1)הכשרה (1)הלוואה (1)הלוואות חוץ בנקאיות (1)הליכי פירוק (1)הלנת שכר עבודה (10)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2)הנהלת חשבונות (1)הנעה (1)הסכם (2)הסכם התקשרות (2)הסכם עבודה (1)הסכם קיבוצי (1)הסעדה עצמית (1)העלמת מס (1)הפסקות בעבודה (1)הפרשות לפיצויי פיטורים (9)הפרת זכויות עובדים (9)הצלחה עסקית (1)הקטנת הכנסות (1)הקמת עסק (1)התאמות בנק (1)התאמת מוצרים (1)התאמת שירותים (1)התייעלות ארגונית (1)התנהלות כלכלית (1)התראה מנהלתית (1)התראה פלילית (1)ורד וייסלר גנץ (1)זיו שחורי (1)זכויות האשה (3)זכויות סוציאליות (2)זכויות עובד (26)זמן נסיעה לעבודה (1)חברה בע"מ (1)חברה בפירוק (1)חדלות פירעון (2)חדלות פרעון (1)חדלת פריעון (1)חוזה (3)חוזים (5)חופשה (1)חופשה כפויה (1)חופשה ללא תשלום (3)חופשה שנתית (5)חופשת חג (3)חופשת לידה (1)חוק הגנת השכר (2)חוק החברות (1)חוק הניידות (1)חוקי עבודה (1)חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (7)חזון (1)חטיבה טכנולוגית (1)חטיבת הטכנולוגיות (1)חטיבת הרכש (1)חיסכון בדלק (3)חיסכון בהוצאות לעסקים (2)חיסכון בעלויות (18)חיסכון בעלויות לעסקים (3)חישוב מס הכנסה (1)חל"ת (4)חניכה (1)חסכון בארנונה (1)חסכון בקייטרינג (1)חקיקה (8)חשבוניות (2)חשבוניות ספקים (2)טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ (1)ידע (1)יהודה חזן (1)יומן נוכחות (2)יוסק'ה זוזט (1)יועץ ליסינג (15)יועץ ליסיניג (1)יועץ מס (1)יועץ עסקי (1)יועץ פנסיה (1)יותם מנכ"ל מרכז זינוק (1)יחדיו עמילות מכס (1)יחזקאל קליין (1)יחסי עובד מעביד (1)ייעוץ אסטרטגי (1)ייעוץ כלכלי (1)ייעוץ לעסקים (4)ייעוץ עסקי (5)ייעוץ עסקי למנכ"לים (2)ייעוץ פיננסי (1)ימי מחלה (1)יעוץ ארגוני (3)יפוי כח (1)כ"א (1)כרטיסי אשראי (1)ליווי מנכ"לים (1)ליווי מסחרי (2)ליסינג (17)ליסינג מימוני (6)ליסינג תפעולי (6)ליסיניג (1)למידה (1)לקוחות (1)לקוחות ממליצים (3)לשכת שכר (1)מאור מלכי (1)מאזן סביתאני (1)מדד (1)מדד הבנקים (1)מדידה (1)מוגבלות (1)מוסר תשלומים (1)מורשי חתימה (1)מזון והסעדה (1)מיזוגים (1)מיכון משרדי (1)מילואים (1)מיסוי (2)מיסוי מתנות (1)מיסים (8)מיסים עירוניים (2)מכירות (4)מנהל המיסוי (1)מנהלים (1)מניעת אפליה בעבודה (2)מניעת התעמרות בעבודה (1)מנכ"ל (2)מסגרת אשראי (1)מסגרת חשבון (1)מס הבלו (1)מס הכנסה (8)מס שבח (2)מע"מ (10)מענקי קורונה (2)מענק קורונה (1)מערך השכר (1)מערכות אלומיניום לבניין (1)מצבי משבר (1)משאבי אנוש (1)משרה (1)מתן עדרי (1)מתנה לחג (1)נגישות אתרים (1)נושא משרה (1)ניהול (1)ניהול זמן (1)ניהול חוזים (4)ניהול חשבוניות (1)ניהול משבר (1)ניהול ספרים (1)ניהול עובדים (1)ניהול עסק (2)ניהול עסקי (1)ניהול שכר (12)ניהול תפוקות (1)ניכויים מהשכר (2)ניכוי שיקים (1)ניצול הזדמנויות (1)ניצול ימי חופשה (1)נכיון ציקים (1)סגנונות תקשורת (1)סדנאות (1)סולר (1)סיוט קורונה (1)סלולר (1)ספקים (5)סקר (4)עבד עוידה (1)עבודה מהבית (1)עבירות מע"מ (2)עדכונים (2)עודף תקציבי (1)עומרי אבקסיס (1)עידן כהנא מנכ"ל ספו דומוטק (1)עידן מרדכי (1)עיצומים כספיים (6)עמלות (2)עמלות בנקים (2)עמלות ותמריצים (4)עמלת פרעון מוקדם (1)עסקים (1)ערבות (2)ערבים (1)פאנת (1)פדיון ימי חופשה (1)פוליסה (1)פז.י.ג (1)פיטורים (21)פיטורין (1)פייסבוק (3)פיננסים (3)פיצויים (4)פיקדון (1)פירוק חברה (1)פמילי מרקט (1)פנסיה (3)פנסיה גמל (1)פסקי דין (20)פערי שכר (1)פקודת השטרות (1)פקיד שומה (1)פרישה (1)פרסום (1)פרסומים (1)פשיטת רגל (1)פתרון בעיות (1)פתרונות אפקטיביים (11)פתרונות טכנולוגיים (1)ציוד משרדי (1)ציי רכב (1)צימצוצים (1)צמחיה ארגונית (2)צנובר דלק (1)צנובר סולר (1)קבוצת סלידה (1)קבלה לעבודה (1)קופות גמל (1)קופת גמל (1)קורונה (32)קידום עסקים (1)קידום שכר שווה לנשים וגברים (1)קייטרינג (2)קיצוץ (1)קנסות (1)קצובת הבראה (1)רהיטי פיטרו (1)רואה חשבון (2)רווחת עובדים (1)רחל יצחקי (1)ריבית פיגורים (1)רישום שעות (1)רישום שעות עהודה (1)רכב (1)רכש (2)רמי מנכ"ל חברת קרדיטקלין (1)רן שמעון (1)רשויות מקומיות (1)רשות הטבע והגנים (1)רשות המיסים (4)רשלנות בנקים (1)רשת באזר שטראוס (1)שבוע עבודה (1)שדרות (1)שווי רכב (1)שומות (2)שוק יעד (1)שיווק (2)שיווק עסקי (3)שי לחג (1)שימוע (4)שימור לקוחות (1)שימור עובדים (1)שינוי תפקיד (1)שיעורי קנסות (1)שיעור פיצויי הפיטורים (4)שירות מילואים (2)שכיר (1)שכר (18)שכר והטבות (1)שכר מולן (1)שכר מינימום (6)שכר ממוצע (2)שכר שווה לעובד ולעובדת (1)שמירת הריון (1)שעות מנוחה (1)שעות נוספות (6)שעות עבודה (5)שקד אבטחה (1)תאונת עבודה (1)תגמול (1)תגמול בכירים (2)תגמול הוני (4)תגמולי מילואים (1)תגמולי עובד (1)תגמול מובטח (1)תגמול משתנה (1)תגמול עובדים (7)תהליך מכירה (1)תו ירוק (1)תוכנית עסקית (2)תומר לויתן וירושבסקי (2)תו סגול (1)תזרים (1)תחבורה (1)תחלופת עובדים (2)תיקון 20 (1)תכנית בונוס (1)תלוש משכורת (3)תלוש שכר (13)תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (1)תמיכה לוגיסטית (1)תמריצים (8)תנאי עבודה (11)תפעולי (1)תפקידים בארגון (1)תקשורת (4)תרבות אירגונית (1)תשלום מיסים (1)תשלום שכר (1)
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית