רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » זכויות האשה – תנאי עבודה מיוחדים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

זכויות האשה – תנאי עבודה מיוחדים

 

עבודה בתנאים העשויים לפגוע בבריאות האשה

ישנם איסורים והגבלות החלים על העסקת נשים, בכלל ובפרט בתקופת ההיריון ובתקופת ההנקה, וכן במקום עבודה או בתהליכי ייצור העשויים לפגוע במיוחד בבריאות האשה, לרבות בגיל הפוריות (עד גיל 45).
כך נקבע לדוגמא לגבי עבודה בחשיפה לקרינה מייננת או לזיהום רדיואקטיבי, לגבי עבודה בחשיפה לחומרים אחרים העשויים לפגוע במיוחד בריאות האישה, או לגבי עבודה במוסד רפואי או חינוכי, עקב סיכון מוגבר להדבקה במחלת האדמת.

עבודה בשעות הלילה

ככלל, מעסיק אינו רשאי לסרב להעסיק אשה בשל כך בלבד, שהודיעה, עם קבלתה לעבודה, שאינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בשעות הלילה.

כלל זה אינו חל על מקומות עבודה ושירותים הכרוכים בעבודת לילה, כגון: שירותי המכס, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מקום שמטפלים בו בחולים או בנכים, בתי מלון, או לגבי מי שמשמש בתפקיד הנהלה.

עובדת המועסקת בעבודת לילה זכאית לתנאים הבאים:

  • מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו, אלא אם כן העובדת הסכימה בכתב, להפסקה קצרה יותר ובתנאי שההפסקה אינה קצרה מ-8 שעות.
  • משקה חם ומקום מתאים למנוחה בעת הפסקה.
  • אמצעי תחבורה, למקום העבודה וממנו, ככל שאין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים.

עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות

  • זכות להיעדר מהעבודה
אשה השוהה, באישור לשכת הסעד ומשרד הרווחה, במקלט לנשים מוכות, זכאית להיעדר מעבודתה, בתקופת השהות במקלט, אם עבדה  אצל המעסיק (או באותו מקום עבודה) שישה חודשים רצופים לפחות.
זאת בתנאי שתקופת ההיעדרות לא תעלה על שישה חודשים במהלך שנים עשר החודשים שלאחר תחילת השהייה של העובדת במקלט.
היעדרות מעבודה, בנסיבות אלה, כמוה כחופשה ללא תשלום ותקופת ההיעדרות לא מוכרת בקשר לזכויות התלויות בוותק בעבודה, כגון: פיצויי פיטורים או תוספת ותק.
  • הגבלת פיטורים:

בתקופה שבה עובדת רשאית להיעדר מעבודתה עקב היותה במקלט לנשים מוכות וכן במשך 90 ימים מכן, אין לפטר עובדת ואין לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה, ובתקופות אלה, אין לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.

איסור הפיטורים חל גם על אי חידוש חוזה עבודה.
לצורך קבלת ההיתר ממשרד הכלכלה והתעשייה, על המעסיק להוכיח כי הפיטורים ו/או הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי העניין, אינם בקשר לשהייה במקלט לנשים מוכות.

 

שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית