פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » הפרשות לקופת גמל

קטגוריות
ארכיונים
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

הפרשות לקופת גמל

הפרשות לקופת גמל במקום תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר לפיו תשלומים שהעביר המעסיק עבור העובד לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן דומה (כגון: ביטוח מנהלים), יהוו תחליף לחובת המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי העבודה.

משמעות הסדר לפי סעיף 14

להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, השלכות על זכות העובד לפיצויי פיטורים ועל חובת המעסיק לשלמם עם סיום יחסי העבודה.

מבחינת העובד:

משמעות ההסדר הינה, שבכל מקרה הוא יכול לקבל לידיו את הסכום שנצבר בקופת הגמל, שהופרש על ידי המעסיק, גם אם הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, כגון: משום שהתפטר.

מבחינת המעסיק:

משמעות ההסדר הינה שהסכום שנצבר בקופת הגמל, עבור פיצויי פיטורים, בא במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד והמעסיק יהיה פטור מלשלם לעובד "השלמת פיצויי פיטורים" בהתאם לשכרו האחרון, ביחס לתקופות העסקה קודמות שבהן שכרו היה נמוך יותר.

פטור זה למעסיק יחול רק אם תשלומי המעסיק לקופת הגמל הינם בשיעור מיוחד שנקבע לצורך זה, בהסכם קיבוצי או בצו של שר הכלכלה והתעשייה. לפירוט הנסיבות בהן מתקיים הסדר, לחצו כאן.

מעסיק שהעביר לקופת הגמל תשלומים בשיעור נמוך יותר יידרש לשלם לעובד את ההפרש שבין הסכום שנצבר בקופת הגמל, עבור פיצויי הפיטורים, לבין סכום פיצויי הפיטורים המגיע לעובד לפי שכרו האחרון.

חשוב לציין:
עובד שפוטר או התפטר, לא יוכל לקבל לידיו את הסכום שנצבר בקופת הגמל אם הפיטורים או ההתפטרות היו בנסיבות המצדיקות שלילה של הזכות לפיצויי פיטורים.

מתי מתקיים הסדר לפי סעיף 14?

החוק קובע כי ההסדר לפי סעיף 14 חל אם מתקיים אחד משני אלה:

  1. הסכם קיבוצי, החל על המעסיק ועל העובד, קובע שתשלום לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים פוטר את המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים לעובד, באופן מלא או חלקי.
  2. הסדר בדבר תשלומי המעסיק לפי סעיף 14 לחוק, שאושר על ידי שר הכלכלה והתעשייה. בשנת 1998 ניתן אישור כללי של שר הכלכלה והתעשייה הקובע כי תשלומים של מעסיק לפנסיה מקיפה בקופת גמל, או לביטוח מנהלים יכולים, בתנאים מסוימים, לבוא במקום פיצויי פיטורים, לגבי השכר שממנו שולמו התשלומים ובעד התקופות שבעדן הם שולמו. זאת בתנאי שמתקיימים שלושת תנאים אלה:
  • על התשלומים להיות לפחות בשיעורים שנקבעו באישור שר הכלכלה והתעשייה, בנוסף לתשלום המיועדים לביטוח אי כושר.
  • המעסיק והעובד חתמו על אישור, בנוסח שאושר על ידי שר הכלכלה והתעשייה, הקובע שתשלומי המעסיק יבואו במקום, או על חשבון פיצויי הפיטורים. לנוסח האישור הדרוש לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, לחצו כאן.
  • המעסיק וויתר מראש, על החזר תשלומים מקופת הגמל. כלומר: העובד יהיה זכאי למלוא הכספים שהצטברו בקופת הגמל, גם אם אינו זכאי לפיצויי פיטורים, זאת בכפוף לכך שלא מדובר בעובד שפוטר בנסיבות השוללות ממנו זכות לפיצויים.

חשוב לציין:
גם כאשר מתקיימים שלושת התנאים הקבועים באישור הכללי, על המעסיק להשלים חלק מפיצויי פיטורים המגיעים לעובד, שאינם מכוסים על ידי ההפרשות לקופת הגמל, בשני מקרים:

  1. כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מהשיעור הפוטר את המעסיק, לפי האישור הכללי של שר הכלכלה והתעשייה, מתשלום מלוא פיצויי הפיטורים.
  2. כאשר התשלומים לקופת הגמל לא החלו מיד בתחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק. יובהר שלא ניתן להחיל את ההסדר, שלפי האישור הכללי של שר הכלכלה והתעשייה, לתקופה העולה על שלושה חודשים שקדמו להחלת ההסדר לפי סעיף 14, על העובד. במקרה זה, העובד זכאי לפיצויי פיטורים מלאים בעד תקופת העבודה שקדמה להחלת ההסדר.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק