fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

חובת מילוי הצהרת בריאות לעובדים

פתרונות אפקטיביים

חובת מילוי הצהרת בריאות לעובדים

הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים בהתאם לפי תקנה 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף -2020

לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 החל מ-31.03.2020 טרם הגעתם של עובדים למקום העבודה, עליהם למדוד חום ולמלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה.

העובדים יגיעו למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום ועל המעסיקים לאסוף ולשמור את הטפסים.

עובדים שאינם מועסקים במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק, יכולים לתת את ההצהרה בעל פה.

בהתאם לתקנות, פרסם משרד הבריאות באתר האינטרנט טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים:

להלן קישור לאתר הכוללת את נוסח טופס ההצהרה:

www.govextra.gov.il

להורדת הטופס : טופס הצהרה

עוד מאמרים

שינוי גודל גופנים