fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

טופס הזמנת עבודה – דו"ח שכר מנכ"ל/בעלים

טופס הזמנת עבודה – דו"ח שכר מנכ"ל/בעלים

טופס הזמנת עבודה – דו"ח שכר מנכ"ל / בעלים


חברת פתרונות אפקטיביים תפיק דו"ח בקרת שכר באמצעות צוות מומחים הכולל – עו"ד לדיני עבודה, בודק שכר מוסמך, יועץ ארגוני, חשב שכר מדופלם, וכלכלן עבור- מנכ"ל /בעלים .

הדו"ח יכלול סקירה בנושאים הבאים:
  1. הצגת אלטרנטיבות למיצוי אופטימלי של עלויות השכר – הגדלת הנטו, שיפור תנאים סוציאליים, הקטנת תשלומי המס.
  2. התייחסות לתשלומי יתר למוסדות (ביטוח לאומי, מס הכנסה ופנסיה).
  3. התייחסות למדיניות השכר והתמריצים כמנכ"ל / בעלים.
  4. בקרה מקיפה על תלושי השכר והסכם העסקה.
  5. הצגת מודל לשיפור תנאי העסקה.
  6. עדכון וניסוח הסכם העסקה למנכ"ל /בעלים.
  7. מסלול מצנח זהב לבעלים /מנכ"ל.
הלקוח יהיה זכאי לשובר ניתוח תיק פיננסי -ייעוץ פנסיוני עם יועץ פנסיה מומחה– בשווי 1500 ₪ ללא עלות.

תהליך העבודה:
  1. הלקוח יספק – 1-3 תלושים אחרונים + הסכם העסקה.
  2. בסיום עבודת המחקר תוך 14 ימים  יוצגו ממצאי העבודה וייקבעו דרכי פעולה בכל נושא שייבחר.
  3. בפגישה יהיה נוכח מומחה שכר מטעם פתרונות אפקטיביים אשר יציג את הממצאים ויענה על שאלות מקצועיות ויציג מגוון פתרונות ברמה החשבונאית, מסחרית ואופטימאלית.

סודיות:
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מלאה, לא לעשות וכן לא לגלות ולא להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, כל מידע שהוא הקשורים בצד השני ו/או בעסקיו ו/או בפרויקטים המנוהלים על ידו ו/או בלקוחותיו ו/או בספקיו ו/או במוצריו ו/או דרכי פעולתו או המידע המסחרי שיוצג ע"י הצדדים  ו/או כל מידע שאותו צד שני אינו מעוניין לחשוף.
ההשקעה שלך:
עלות דו"ח מנכ"ל / בעלים מורחב -  3,950 ₪.

תנאי תשלום: 
הלקוח יחויב לאחר איסוף החומר כרטיס אשראי.לכל התשלומים יתווסף מע"מ, כחוק.

אנו מאשרים בזאת את ההסכם: 
שינוי גודל גופנים