fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

טופס הזמנת עבודה – דו"ח בקרת שכר + דוח מנכ"ל / בעלים

טופס הזמנת עבודה – דו"ח בקרת שכר + דוח מנכ"ל / בעלים

טופס הזמנת עבודה – דו"ח בקרת שכר + דוח מנכ"ל / בעלים

חברת פתרונות אפקטיביים תפיק דו"ח בקרת שכר באמצעות צוות מומחים הכולל – עו"ד לדיני עבודה, בודק שכר מוסמך, יועץ ארגוני, חשב שכר מדופלם, וכלכלן עבור- 10 עובדים אשר מייצגים את מגוון עובדי הלקוח.

הדו"ח יכלול סקירה בנושאים הבאים:

  1. הצגת אפשריות לביצוע חיסכון כספי וסכום החיסכון הצפוי בכל סעיף.
  2. הצגת חשיפות משפטיות והצעות לטיפול או מניעה.
  3. התייחסות לתשלומי יתר למוסדות ( ביטוח לאומי, מס הכנסה ופנסיה ).
  4. התייחסות למדיניות השכר והתמריצים בארגון ומתן הצעות ייעול.
  5. בקרה מקיפה על תלושי השכר וגיליונות הנוכחות.
  6. הצגת מודל לשימור עובדים דרך מערכת השכר.

הלקוח יהיה זכאי להשתתפות ביום עיון מקצועי בנושא שכר מאושר על ידי לשכת רו"ח, 7.5 שעות אקדמיות – מצ"ב.

תהליך העבודה:

הלקוח יספק לכל עובד – 1-3 תלושים אחרונים  + 1-3  גיליונות נוכחות אחרונים לכל עובד.

בסיום עבודת המחקר תוך 14 ימים  יוצגו ממצאי העבודה וייקבעו דרכי פעולה בכל נושא שייבחר.

בפגישה יהיה נוכח מומחה שכר מטעם פתרונות אפקטיביים אשר יציג את הממצאים ויענה על שאלות מקצועיות ויציג מגוון פתרונות ברמה החשבונאית, מסחרית ואופטימאלית בהתאם לנוהליים והנוהגים המתקיימים אצל הלקוח / צווי הרחבה / הסכם קיבוצי / חוק.

סודיות:

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מלאה, לא לעשות וכן לא לגלות ולא להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, כל מידע שהוא הקשורים בצד השני ו/או בעסקיו ו/או בפרויקטים המנוהלים על ידו ו/או בלקוחותיו ו/או בספקיו ו/או במוצריו ו/או דרכי פעולתו או המידע המסחרי שיוצג ע"י הצדדים  ו/או כל מידע שאותו צד שני אינו מעוניין לחשוף.

ההשקעה שלך:

  1. עלות דו"ח בקרת שכר -   9,700 ₪.
  2. עלות דו"ח מנכ"ל/ בעלים מורחב - 3,950 ₪ - כל בכיר נוסף 2950 ₪ ( מצ"ב מפרט ) – הלקוח זכאי לשובר - ייעוץ פנסיוני עם יועץ פנסיה מומחה - קבלת דוח ממצאים מפורט – בשווי 1500 ₪ ללא עלות.
  3. עלות משולבת – בקרת שכר + דו"ח מנכ"ל/בעלים מורחב - 12,000 ₪.

תנאי תשלום: 

הלקוח יחויב תוך 7 ימים ממועד חתימת ההסכם, בהוראה לחיוב חשבון / כרטיס אשראי.

לכל התשלומים יתווסף מע"מ, כחוק.

אנו מאשרים בזאת את ההסכם:

שינוי גודל גופנים