פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » חרבות ברזל » פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום)

קטגוריות
ארכיונים
מאי 2024
אבגדהוש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום)

תביעת פיצויים עבור “נזק עקיף” (מסלול אדום)

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני (נזק עקיף)
הפיצויים כוללים גם פיצוי למעסיק על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף
בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק לתקופה מסוימת בעקבות הגבלה שהטיל פיקוד העורף
הפיצוי הוא בגובה הנזק שנגרם בפועל. הפיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הוראות פיקוד העורף הוא בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד (ללא תוספת), עד לתקרה מסוימת

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר, כמפורט בסעיף 35 לחוק, זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני, לרבות פיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף (נזק עקיף).

 • תשלום פיצויים עבור נזק עקיף לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר מכונה “המסלול האדום”.
שימו לב
 • במקרים רבים, אחרי הכרזה על מצב חירום בעורף נקבעות תקנות ספציפיות כהוראת שעה, שמעניקות פיצויים על נזק עקיף לבעלי עסקים שנפגעו בגלל המצב הביטחוני.
 • בדרך כלל בעלי עסקים ביישובי הספר רשאים לבחור בין הפיצויים במסלול האדום לבין הפיצויים בהוראת השעה.
מי זכאי?
 • בעלי עסקים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. העסק מצוי ביישוב ספר כמפורט בסעיף 35 לחוק.
  2. בעלי העסקים הוכיחו את הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם להם לבין פעולות המלחמה או האיבה וכן את היקף הנזק.
  3. בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף לתקופות הבאות:
   • בתעשייה – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת ייצור של לפחות 24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרים שהתקלקלו).
   • במסחר ושירותים – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה משבוע.
   • במסעדות, בתי קפה, פאבים ושירותי קייטרינג – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו).
   • באולמי שמחות, גני אירועים או מוסדות תרבות ופנאי (כגון: אולמות קולנוע, קונצרטים, הופעות) – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שנגרם עקב ביטול של אירוע בגלל הגבלות שהטיל פיקוד העורף).
שימו לב
הפסקת פעילות למשך 24 שעות או שבוע לא חייבת להיות ברצף. די בכך שב-30 הימים שקדמו להגשת התביעה לפיצויים היו במצטבר הפסקות פעילות של 24 שעות או שבוע, לפי הנדרש.
מי לא זכאי
 • אם הנזק נגרם כתוצאה מכך שבעל העסק נהג ברשלנות או בניגוד לחוק, בעל העסק לא יהיה זכאי לפיצוי.
גובה הפיצוי
 • אם הנזק נגרם למעסיק (למעט המדינה וגוף מתוקצב) בגלל תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בעקבות הוראות פיקוד העורף, הפיצוי יהיה בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד עבור יום ההיעדרות, עד לתקרה מסוימת:
  • עלות השכר היומי היא שכר העבודה הרגיל של העובד (ללא תוספות כמו שעות נוספות) לפי הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו נגרם הנזק, ולא פחות משכר המינימום. אם העובד החל לעבוד רק במהלך 3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שכר יום העבודה היומי יחושב לפי ממוצע השכר בחודש הקודם.
  • אם העובד נעדר מעבודתו רק בחלק מהיום בעקבות הוראות כוחות הביטחון, הפיצוי יהיה החלק היחסי מעלות השכר היומי של העובד בהתאם ליחס שבין השעות שעבד לשעות העבודה הרגילות.
 • בשאר המקרים הפיצוי יהיה בגובה הנזק שנגרם בפועל, כפי שהוכיח בעל העסק.
תהליך מימוש הזכות
שימו לב
 • בעלי עסקים ביישובי ספר (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה בשל מלחמת חרבות ברזל והם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף, כמפורט למעלה, זכאים לתשלום מקדמה טרם הגשת התביעה המלאה לפיצויים.
 • למידע נוסף לחצו כאן.
 • יש להודיע על הנזק לקרן הפיצויים ברשות המיסים בתוך שבועיים מהיום שהנזק נגרם.
 • הגשת ההודעה על הנזק לא מחליפה את הגשת התביעה (בנוסף להודעה יש להגיש תביעה לקבלת פיצויים).
 • את התביעה לפיצויים יש להגיש לרשות המיסים באמצעות טופס תביעה מקוון, בתוך 3 חודשים מיום הנזק.
 • לצורך הגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המיסים.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  1. אופן חישוב הנזק הנטען, כולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל.
  2. דו”ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה.
  3. אישורים שתומכים בנזק הנטען.
  4. תיאור נסיבות גרימת הנזק וקיומו של קשר סיבתי בין הנזק למצב הביטחוני.
  5. מהות הנזק והיקפו.
 • ההחלטה על הזכות לפיצויים וגובהם תישלח למבקש תוך 6 חודשים מיום הגשת התביעה.
  • אם התגלו עובדות חדשות או התגלתה טעות, רשות המיסים רשאית לתקן את ההחלטה בתוך 4 שנים מהיום שהיא ניתנה.
  • אם יתברר ששולמו לבעל העסק פיצויים גבוהים מאלה שהוא היה זכאי להם, יהיה עליו להחזיר את סכום היתר ששולם לו תוך 90 יום מהיום שנמסרה לו דרישה להחזר.
 • הפיצויים ישולמו למבקש תוך 30 ימים מיום ההחלטה ישירות לחשבון הבנק שצוין בטופס התביעה, לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם יש).
ערר וערעור על החלטת רשות המיסים
 • ניתן להגיש ערר על גובה הפיצויים שאושרו בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה ההחלטה.
 • יש להגיש את הערר בכתב לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • באתר רשות המיסים פורסם טופס שעל גביו ניתן להגיש ערר (הטופס הוא דוגמה מוצעת בלבד).
 • את הערר יש להגיש ב-4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו”ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למגיש הערר.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום לבית המשפט המחוזי.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר

חשוב לדעת

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2024/03/1.png
הקלות ברשות המיסים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל

רשות המיסים קבעה מספר הקלות מיוחדות למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ההקלות כוללות פריסת תשלומים של...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-6.png
יומן עדכונים בנושא זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפיםתאריך העדכון06.03.2024 עלה לאוויר סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-1.png
מלחמת חרבות ברזל - שאלות ותשובות בדיני עבודה - פורסם באתר לשכת המסחר תל אביב והמרכז

מלחמת חרבות ברזל שנפתחה עלינו בהפתעה ביום 7.10.2023 ושבעקבותיה הוכרז מצב מיוחד, מאלצת עובדים ומעסיקים...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-3.png
מלחמת חרבות ברזל – המדריך המקוצר לעובד ולמעסיק - פורסם בכלכליסט

מלחמת חרבות ברזל אליה יצאה ישראל ב-7 באוקטובר הינה אירוע לאומי וגיאו-פוליטי המעלה על נס לא רק סוגיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-2.png
שאלות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים במהלך מלחמת חרבות ברזל

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז במלחמת חרבות ברזל באוקטובר...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-5.png
מלחמת "חרבות ברזל" - החזית הכלכלית והשלכותיה - פורסם באתר inss

כיצד תשפיע המלחמה בעזה על הכלכלה הישראלית – ואיך ניתן למזער נזקים? למלחמת “חרבות ברזל” צפויה השפעה שלילית...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/White-Modern-3D-Business-Card-2000-x-600-פיקסל-1.png
גיוס כלי רכב פרטיים, ציוד הנדסי ומתקנים אזרחיים בשעת חירום

בשעת חירום שר הביטחון רשאי לגייס רכבים פרטיים של אזרחים, ציוד הנדסי ומתקנים נוספים כמפורט בהמשך לצה״ל,...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/White-Modern-3D-Business-Card-2000-x-600-פיקסל.png
מענק לעצמאים והארכת חל"ד: תכנית הסיוע החדשה למילואימניקים - פורסם בכאן 11

בין סעיפי התוכנית של משרד האוצר ומשרד הביטחון, ישנם פיצוי לעצמאים ובני זוגם, מענקי כלכלת בית, מתווה שיפוי...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/10.png
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקיםבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/2.png
חרבות ברזל - חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספים

בימים אלו, בהם מקודמים דברי חקיקה רבים רצינו להביא לידיעתכם כי באתר ספר החוקים הפתוח הוקם מאגר המרכז...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1-1.png
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו – נכון ל29.11.23

תוכנית לייבים לזמן מלחמה המשך…

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק