פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

פקס

03-539-5901

דף הבית » חרבות ברזל » פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום)

קטגוריות
ארכיונים
נובמבר 2023
אבגדהוש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום)

תביעת פיצויים עבור “נזק עקיף” (מסלול אדום)

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני (נזק עקיף)
הפיצויים כוללים גם פיצוי למעסיק על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף
בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק לתקופה מסוימת בעקבות הגבלה שהטיל פיקוד העורף
הפיצוי הוא בגובה הנזק שנגרם בפועל. הפיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הוראות פיקוד העורף הוא בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד (ללא תוספת), עד לתקרה מסוימת

בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר, כמפורט בסעיף 35 לחוק, זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמצב הביטחוני, לרבות פיצוי על תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הוראות פיקוד העורף (נזק עקיף).

 • תשלום פיצויים עבור נזק עקיף לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר מכונה “המסלול האדום”.
שימו לב
 • במקרים רבים, אחרי הכרזה על מצב חירום בעורף נקבעות תקנות ספציפיות כהוראת שעה, שמעניקות פיצויים על נזק עקיף לבעלי עסקים שנפגעו בגלל המצב הביטחוני.
 • בדרך כלל בעלי עסקים ביישובי הספר רשאים לבחור בין הפיצויים במסלול האדום לבין הפיצויים בהוראת השעה.
מי זכאי?
 • בעלי עסקים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. העסק מצוי ביישוב ספר כמפורט בסעיף 35 לחוק.
  2. בעלי העסקים הוכיחו את הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם להם לבין פעולות המלחמה או האיבה וכן את היקף הנזק.
  3. בענפים מסוימים הזכאות לפיצויים מותנית בהפסקת פעילות מלאה של העסק עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף לתקופות הבאות:
   • בתעשייה – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת ייצור של לפחות 24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרים שהתקלקלו).
   • במסחר ושירותים – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה משבוע.
   • במסעדות, בתי קפה, פאבים ושירותי קייטרינג – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו).
   • באולמי שמחות, גני אירועים או מוסדות תרבות ופנאי (כגון: אולמות קולנוע, קונצרטים, הופעות) – קבלת הפיצוי מותנית בהפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות (למעט פיצוי עבור נזק שנגרם עקב ביטול של אירוע בגלל הגבלות שהטיל פיקוד העורף).
שימו לב
הפסקת פעילות למשך 24 שעות או שבוע לא חייבת להיות ברצף. די בכך שב-30 הימים שקדמו להגשת התביעה לפיצויים היו במצטבר הפסקות פעילות של 24 שעות או שבוע, לפי הנדרש.
מי לא זכאי
 • אם הנזק נגרם כתוצאה מכך שבעל העסק נהג ברשלנות או בניגוד לחוק, בעל העסק לא יהיה זכאי לפיצוי.
גובה הפיצוי
 • אם הנזק נגרם למעסיק (למעט המדינה וגוף מתוקצב) בגלל תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בעקבות הוראות פיקוד העורף, הפיצוי יהיה בגובה עלות השכר היומי ששילם המעסיק לעובד עבור יום ההיעדרות, עד לתקרה מסוימת:
  • עלות השכר היומי היא שכר העבודה הרגיל של העובד (ללא תוספות כמו שעות נוספות) לפי הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחודש שבו נגרם הנזק, ולא פחות משכר המינימום. אם העובד החל לעבוד רק במהלך 3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירע הנזק, שכר יום העבודה היומי יחושב לפי ממוצע השכר בחודש הקודם.
  • אם העובד נעדר מעבודתו רק בחלק מהיום בעקבות הוראות כוחות הביטחון, הפיצוי יהיה החלק היחסי מעלות השכר היומי של העובד בהתאם ליחס שבין השעות שעבד לשעות העבודה הרגילות.
 • בשאר המקרים הפיצוי יהיה בגובה הנזק שנגרם בפועל, כפי שהוכיח בעל העסק.
תהליך מימוש הזכות
שימו לב
 • בעלי עסקים ביישובי ספר (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה בשל מלחמת חרבות ברזל והם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף, כמפורט למעלה, זכאים לתשלום מקדמה טרם הגשת התביעה המלאה לפיצויים.
 • למידע נוסף לחצו כאן.
 • יש להודיע על הנזק לקרן הפיצויים ברשות המיסים בתוך שבועיים מהיום שהנזק נגרם.
 • הגשת ההודעה על הנזק לא מחליפה את הגשת התביעה (בנוסף להודעה יש להגיש תביעה לקבלת פיצויים).
 • את התביעה לפיצויים יש להגיש לרשות המיסים באמצעות טופס תביעה מקוון, בתוך 3 חודשים מיום הנזק.
 • לצורך הגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המיסים.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  1. אופן חישוב הנזק הנטען, כולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל.
  2. דו”ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה.
  3. אישורים שתומכים בנזק הנטען.
  4. תיאור נסיבות גרימת הנזק וקיומו של קשר סיבתי בין הנזק למצב הביטחוני.
  5. מהות הנזק והיקפו.
 • ההחלטה על הזכות לפיצויים וגובהם תישלח למבקש תוך 6 חודשים מיום הגשת התביעה.
  • אם התגלו עובדות חדשות או התגלתה טעות, רשות המיסים רשאית לתקן את ההחלטה בתוך 4 שנים מהיום שהיא ניתנה.
  • אם יתברר ששולמו לבעל העסק פיצויים גבוהים מאלה שהוא היה זכאי להם, יהיה עליו להחזיר את סכום היתר ששולם לו תוך 90 יום מהיום שנמסרה לו דרישה להחזר.
 • הפיצויים ישולמו למבקש תוך 30 ימים מיום ההחלטה ישירות לחשבון הבנק שצוין בטופס התביעה, לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם יש).
ערר וערעור על החלטת רשות המיסים
 • ניתן להגיש ערר על גובה הפיצויים שאושרו בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה ההחלטה.
 • יש להגיש את הערר בכתב לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • באתר רשות המיסים פורסם טופס שעל גביו ניתן להגיש ערר (הטופס הוא דוגמה מוצעת בלבד).
 • את הערר יש להגיש ב-4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו”ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למגיש הערר.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום לבית המשפט המחוזי.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר

חשוב לדעת

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1-1.png
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו – נכון ל29.11.23

תוכנית לייבים לזמן מלחמה המשך…

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/1-2.png
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/15.png
פיצוי לעסקים על הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל (מענק המשכיות עסקית)

פיצוי עסקים עם מחזור נמוך מ-300,000 ש”חבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/10.png
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל נכון ל20.11.23

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקיםבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/11-1.png
מדריך לעובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל – נכון ל20.11.23

מדריך זה מרכז סוגיות עיקריות בנושא זכויות עובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל לדף שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/6.png
מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל – נכון לתאריך 16.11.23

מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/2-1.png
רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש

פריסות תשלומים על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, החליט מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, להודיע...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/חקיקה.png
ספר החוקים הפתוח/חרבות ברזל – נכון ל15.11.23

חרבות ברזל – חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספיםחוקיםחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – חרבות ברזל)...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-3.png
שירות חדשני בממשלה: משרד העבודה משיק צ'אט בוט בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים

צ'אט בוט חכם – יחסי עבודה וזכויות עובדים יואב בן צור, שר העבודה: "משרד העבודה הוכיח שיש באפשרותו...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1.png
ניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה

האתגרים הייחודיים של ניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה בתקופות מלחמה, ניהול משאבי אנוש מתמודד עם סט ייחודי...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/5.png
חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום - נכון ל9.11.23

מידע חיוני בנושא זכויות עובדים בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה,...

תוכן עניינים

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק