רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » משבר הקורונה » משבר הקורונה

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

משבר הקורונה

שאלות נפוצות  במרכז הידע – בשכר.

הכותבת: עו"ד מליסה כלף

1. באיזה מסמכים לצייד את העובד לתביעת דמי אבטלה?

על המעסיק למסור לעובד מכתב על הפסקת עבודה בו יצוין שהעובד יוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק/ העובד ועקב נגיף הקורונה. המעסיק יציין במכתב תאריך הוצאת המכתב, תאריכים בהם העובד יוצא לחל"ת, יתרת ימי חופשה, חתימת העובד וחתימת המעסיק.

כמו כן, ימסור המעסיק לעובד אישור על תקופת העסקה ועל השכר (ראו עמודים עמ' 5 – 6 בטופס ב.ל 1514). חלופה אחרת היא למסור לעובד 12 תלושי שכר בתוך 18 חודשים אחרונים שקדמו לחל"ת. בתוך התלושים הללו יש לדאוג שיהיו 6 תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים (חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון ).

2. האם אפשר להוציא עובדת בהריון לחל"ת?

על מנת להוציא עובדת בהריון לחל"ת יש להגיש בקשה להיתר ממשרד התמ"ת (הממונה על עבודת נשים).

לנוחיותכם מצ"ב בקשה למשרד התמ"ת לקבלת היתר.
טופס בקשה חלת – בתקופת משבר הקורונה

3. האם אפשר להוציא עובד במחלה לחל"ת?

כאשר עובד נמצא במחלה ומביא למעסיקו אישורי מחלה, אין להוציאו לחל"ת וזאת כל עוד יש לעובד ימי מחלה בצבירתו.

4. האם בעל שליטה זכאי לחתום אבטלה?

על פי הנחיות ביטוח לאומי, בעל שליטה אינו זכאי לתבוע דמי אבטלה.

5. מה הזכויות הסוציאליות הנצברות לעובד אם בכלל בחל"ת?

עובד בחל"ת אינו צובר זכויות סוציאליות (מחלה, חופשה, הבראה, הפרשות לגמל). הזכות היחידה שקמה לעובד בחל"ת היא צבירה של 14 ימים ותק לפ"פ על כל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

 

6. האם בזמן הודעה מוקדמת ניתן להוציא לחל"ת?

אין בחוק התייחסות על הוצאה לחל"ת בזמן הודעה מוקדמת. בהתאם לעקרון העומד במתן הודעה מוקדמת כך שהעובד/ מעסיק יוכל לכלכל את צעדיו למצוא עבודה/ עובד חדש/ה אין לחפוף חל"ת והודעה מוקדמת. נראה כי אין מניעה לשלם לעובד "פיצוי" על פי דין בגין תקופת ההודעה המוקדמת (חלף הודעה מוקדמת).

לעניין חפיפה של חופשה עם הודעה מוקדמת, על פי סעיף 5.א לחוק חופשה שנתית אסור למעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מטעמים שאינם ענייניים. מעסיק שידרוש מעובד לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יצטרך להוכיח שעשה זאת בהתאם לצרכי החברה ובתום לב. בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה, כלומר יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה. יוער שתקופת ההודעה המוקדמת קצרה מ-15 ימים, לא ניתן בשום מקרה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

7. האם ניתן להוציא עובד לחופשה כפויה?

על פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, ניתן להוציא עובד לחופשה כפויה בת 7 ימים בהודעה של "זמן סביר" מראש.

חופשה כפוי שאורכה למעלה מ-7  ימים מחויבת בהודעה בכתב של לפחות 14 ימים מראש.

יצוין כי מעסיק אינו יכול לכפות על עובדים שאין להם מספיק זכאות (צבירת ימים) לימי חופשה לצאת לחופשה כפויה אם הם אינם מעוניינים בכך. במקרה שהמעסיק מעוניין כי עובד יצא לחופשה על-אף שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור אותם ימים ולא ינכה אותם ממכסת ימי החופשה שהעובד יצבור בעתיד.

8. האם ניתן לפטר עובד לאחר תום הוצאתו לחל"ת?

אין מניעה לפטר עובד מטעמים עניינים לאחר חזרתו מחל"ת.

9. האם בתקופת החל"ת חובה להשאיר רכב/ סלולר?

בעניין זה אין הנחיה בחוק. יש לבחון מה נקבע בחוזה העבודה האישי של העובד, האם הרכב הינו לצורכי עבודה בלבד ונשאר בחצרי המעסיק או שהרכב/ סלולר משמש גם לשימוש אישי של העובד.

10. האם יש הגבלת זמן על הוצאת עובד לחל"ת?

תשובה: אין בחוק התייחסות להגבלת חל"ת. יצוין כי כל עוד אין קטיעה אקטיבית של יחסי עובד מעביד העובד ממשיך להיות במצבת העובדים בסטטוס חל"ת.

11. האם חייל בשירות סדיר זכאי לדמי אבטלה?

אלה יהיו זכאים:

    • בן 18-20 שצה"ל פטר אותו משירות סדיר או דחה את שירותו מהסיבות הבאות: בריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי
    • בן 18-20 שהוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד ובעיקר פרנסת הילד עליו.

12. האם עובד שעבד אצל 2 מעסיקים ויצא לחל"ת ע"י אחד מהם, יוכל לתבוע דמי אבטלה בגין עבודתו אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת?

דמי האבטלה יחושבו לפי השתכרות העובד אצל 2 המעסיקים ב6 חודשים האחרונים ערב הגשת התביעה. מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שהוא ממשיך לקבל ממעסיק השני.

בעקבות שינויים ועדכונים יום יומיים אנו פתחנו עבורכם את הקו ללא עלות עד לתאריך 10.4.2020

אנשי המקצוע שלנו מרכזים את המידע במקום אחד עבורכם.

טלפון מוקד: 073-219-5500

שעות מענה:  9:00-15:00

עוד מאמרים

תגיות תוכן
ACE (1)bluebird aero systems (1)Contract plus (1)אבחון ארגוני (1)אבחון עסקי (1)אביב אלבז (1)אביחי כלף (1)אבי פרץ (1)אומיקרון (1)און בראל (1)אורן גולן (1)אחריות (1)אחריות אזרחית (2)אחריות אישית (2)אחריות פלילית (2)איסוף נתונים (1)איסור אפליה (2)איסור התניית תשלום (1)אכיפה (5)אכיפה והרתעה (2)אלברט אנונו חברת קירור הבקעה (1)אנג'יפלס (1)אנרגיה (3)אס גל סוכנות טויוטה (1)אסטרטגיה (1)אסיא שירותי בריאות (1)אסף בר (1)אפליה (7)אפליה בעבודה (2)אפרים מולק (1)אקסטל (1)ארגון (3)ארגון עסקי (1)ארגונים (1)ארנונה (4)אשראי (1)בדיקת חשבונות ספקים (1)בדיקת חשבוניות (6)בדיקת חשבוניות ספקים (4)בודק שכר מוסמך (7)בחינת כיסוי ביטוח (1)בידודים ומיפויים לתעשיות בע"מ (1)ביטוח (3)ביטוח לאומי (5)ביטוח מנהלים (1)ביטוח פנסיוני (1)ביטול הודעה מוקדמת (2)בני נוער (1)בנק (1)בנקים (10)בעלי מניות (1)בקרה (2)בקרת הוצאות (2)בקרת שכר (4)גיבוש מדיניות (1)גיוס עובדים (1)גיל גרינשפן (1)גיל פרישה (1)גמישות (1)גרעון תקציבי (1)דאגה לפרט (1)דו"ח שנתי (1)דור 5 (1)דורשי עבודה (1)דיני חברות (2)דיני חוזים (3)דיני מיסים (1)דיני עבודה (31)דירקטוריון (1)דירקטוריון ניהולי (1)דלק (2)דלקל (1)דלקן (2)דלקן אוניברסלי (3)דמוגרפיה של עסקים (1)דמי אבטלה (2)דמי בידוד (1)דמי הבראה (1)דמי מחלה (1)הגדלת ההפרשות לפנסיה (2)הגדלת הכנסות (1)הדר פלג (1)הודעה מוקדמת (6)הוצאות נסיעה (2)הוצאות פיננסיות (1)הוצאות תחבורה (1)החזר הוצאות נסיעה (3)החזרי מס (1)החזרת מענקי קורונה (1)החלטות ממשלה (1)הטבות מס (1)הטבות עובדים (1)הטמעה (1)הכשרה (1)הלוואה (1)הלוואות חוץ בנקאיות (1)הליכי פירוק (1)הלנת שכר עבודה (10)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2)הנהלת חשבונות (1)הנעה (1)הסכם (2)הסכם התקשרות (2)הסכם עבודה (1)הסכם קיבוצי (1)הסעדה עצמית (1)העלמת מס (1)הפסקות בעבודה (1)הפרשות לפיצויי פיטורים (9)הפרת זכויות עובדים (9)הצלחה עסקית (1)הקטנת הכנסות (1)הקמת עסק (1)התאמות בנק (1)התאמת מוצרים (1)התאמת שירותים (1)התייעלות ארגונית (1)התנהלות כלכלית (1)התראה מנהלתית (1)התראה פלילית (1)ורד וייסלר גנץ (1)זיו שחורי (1)זכויות האשה (3)זכויות סוציאליות (2)זכויות עובד (26)זמן נסיעה לעבודה (1)חברה בע"מ (1)חברה בפירוק (1)חדלות פירעון (2)חדלות פרעון (1)חדלת פריעון (1)חוזה (3)חוזים (5)חופשה (1)חופשה כפויה (1)חופשה ללא תשלום (3)חופשה שנתית (5)חופשת חג (3)חופשת לידה (1)חוק הגנת השכר (2)חוק החברות (1)חוק הניידות (1)חוקי עבודה (1)חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (7)חזון (1)חטיבה טכנולוגית (1)חטיבת הטכנולוגיות (1)חטיבת הרכש (1)חיסכון בדלק (3)חיסכון בהוצאות לעסקים (2)חיסכון בעלויות (18)חיסכון בעלויות לעסקים (3)חישוב מס הכנסה (1)חל"ת (4)חניכה (1)חסכון בארנונה (1)חסכון בקייטרינג (1)חקיקה (8)חשבוניות (2)חשבוניות ספקים (2)טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ (1)ידע (1)יהודה חזן (1)יומן נוכחות (2)יוסק'ה זוזט (1)יועץ ליסינג (15)יועץ ליסיניג (1)יועץ מס (1)יועץ עסקי (1)יועץ פנסיה (1)יותם מנכ"ל מרכז זינוק (1)יחדיו עמילות מכס (1)יחזקאל קליין (1)יחסי עובד מעביד (1)ייעוץ אסטרטגי (1)ייעוץ כלכלי (1)ייעוץ לעסקים (4)ייעוץ עסקי (5)ייעוץ עסקי למנכ"לים (2)ייעוץ פיננסי (1)ימי מחלה (1)יעוץ ארגוני (3)יפוי כח (1)כ"א (1)כרטיסי אשראי (1)ליווי מנכ"לים (1)ליווי מסחרי (2)ליסינג (17)ליסינג מימוני (6)ליסינג תפעולי (6)ליסיניג (1)למידה (1)לקוחות (1)לקוחות ממליצים (3)לשכת שכר (1)מאור מלכי (1)מאזן סביתאני (1)מדד (1)מדד הבנקים (1)מדידה (1)מוגבלות (1)מוסר תשלומים (1)מורשי חתימה (1)מזון והסעדה (1)מיזוגים (1)מיכון משרדי (1)מילואים (1)מיסוי (2)מיסוי מתנות (1)מיסים (8)מיסים עירוניים (2)מכירות (4)מנהל המיסוי (1)מנהלים (1)מניעת אפליה בעבודה (2)מניעת התעמרות בעבודה (1)מנכ"ל (2)מסגרת אשראי (1)מסגרת חשבון (1)מס הבלו (1)מס הכנסה (8)מס שבח (2)מע"מ (10)מענקי קורונה (2)מענק קורונה (1)מערך השכר (1)מערכות אלומיניום לבניין (1)מצבי משבר (1)משאבי אנוש (1)משרה (1)מתן עדרי (1)מתנה לחג (1)נגישות אתרים (1)נושא משרה (1)ניהול (1)ניהול זמן (1)ניהול חוזים (4)ניהול חשבוניות (1)ניהול משבר (1)ניהול ספרים (1)ניהול עובדים (1)ניהול עסק (2)ניהול עסקי (1)ניהול שכר (12)ניהול תפוקות (1)ניכויים מהשכר (2)ניכוי שיקים (1)ניצול הזדמנויות (1)ניצול ימי חופשה (1)נכיון ציקים (1)סגנונות תקשורת (1)סדנאות (1)סולר (1)סיוט קורונה (1)סלולר (1)ספקים (5)סקר (4)עבד עוידה (1)עבודה מהבית (1)עבירות מע"מ (2)עדכונים (2)עודף תקציבי (1)עומרי אבקסיס (1)עידן כהנא מנכ"ל ספו דומוטק (1)עידן מרדכי (1)עיצומים כספיים (6)עמלות (2)עמלות בנקים (2)עמלות ותמריצים (4)עמלת פרעון מוקדם (1)עסקים (1)ערבות (2)ערבים (1)פאנת (1)פדיון ימי חופשה (1)פוליסה (1)פז.י.ג (1)פיטורים (21)פיטורין (1)פייסבוק (3)פיננסים (3)פיצויים (4)פיקדון (1)פירוק חברה (1)פמילי מרקט (1)פנסיה (3)פנסיה גמל (1)פסקי דין (20)פערי שכר (1)פקודת השטרות (1)פקיד שומה (1)פרישה (1)פרסום (1)פרסומים (1)פשיטת רגל (1)פתרון בעיות (1)פתרונות אפקטיביים (11)פתרונות טכנולוגיים (1)ציוד משרדי (1)ציי רכב (1)צימצוצים (1)צמחיה ארגונית (2)צנובר דלק (1)צנובר סולר (1)קבוצת סלידה (1)קבלה לעבודה (1)קופות גמל (1)קופת גמל (1)קורונה (32)קידום עסקים (1)קידום שכר שווה לנשים וגברים (1)קייטרינג (2)קיצוץ (1)קנסות (1)קצובת הבראה (1)רהיטי פיטרו (1)רואה חשבון (2)רווחת עובדים (1)רחל יצחקי (1)ריבית פיגורים (1)רישום שעות (1)רישום שעות עהודה (1)רכב (1)רכש (2)רמי מנכ"ל חברת קרדיטקלין (1)רן שמעון (1)רשויות מקומיות (1)רשות הטבע והגנים (1)רשות המיסים (4)רשלנות בנקים (1)רשת באזר שטראוס (1)שבוע עבודה (1)שדרות (1)שווי רכב (1)שומות (2)שוק יעד (1)שיווק (2)שיווק עסקי (3)שי לחג (1)שימוע (4)שימור לקוחות (1)שימור עובדים (1)שינוי תפקיד (1)שיעורי קנסות (1)שיעור פיצויי הפיטורים (4)שירות מילואים (2)שכיר (1)שכר (18)שכר והטבות (1)שכר מולן (1)שכר מינימום (6)שכר ממוצע (2)שכר שווה לעובד ולעובדת (1)שמירת הריון (1)שעות מנוחה (1)שעות נוספות (6)שעות עבודה (5)שקד אבטחה (1)תאונת עבודה (1)תגמול (1)תגמול בכירים (2)תגמול הוני (4)תגמולי מילואים (1)תגמולי עובד (1)תגמול מובטח (1)תגמול משתנה (1)תגמול עובדים (7)תהליך מכירה (1)תו ירוק (1)תוכנית עסקית (2)תומר לויתן וירושבסקי (2)תו סגול (1)תזרים (1)תחבורה (1)תחלופת עובדים (2)תיקון 20 (1)תכנית בונוס (1)תלוש משכורת (3)תלוש שכר (13)תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (1)תמיכה לוגיסטית (1)תמריצים (8)תנאי עבודה (11)תפעולי (1)תפקידים בארגון (1)תקשורת (4)תרבות אירגונית (1)תשלום מיסים (1)תשלום שכר (1)
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית