רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » אפליה בעבודה » כתב אישום נגד מעסיק שפגע בזכויותיה של עובדת בהיריון

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

כתב אישום נגד מעסיק שפגע בזכויותיה של עובדת בהיריון

על פי כתב האישום שהוגש על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה הועסקה העובדת  כמזכירה במשרה חלקית וכמורה לאנגלית, בפרויקט שמומן על ידי משרד החינוך. בתום שנת הלימודים ונוכח היציאה לחופשת הקיץ, הסתיים הפרויקט ותוכנן להתחדש ואולם, בהמשך לכך הודיעו לעובדת כי הפרויקט לא יתחדש. לעובדת הוצעה משרה חלופית כמורה למקצוע בו אין לה הכשרה מקצועית ובתעריף שעתי נמוך מזה שקיבלה בתפקידה הקודם, זאת ללא קבלת היתר ממינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה. העובדת סירבה למשרה החלופית לאור מהותה, כאשר לא הוצע לה תפקיד אחר אשר אין בו פגיעה בהיקף המשרה והשכר, ואף לא הוגשה בקשה לפיטוריה או לצמצום בהיקף משרתה או הכנסתה  וזאת, בניגוד לחוק עבודת נשים.

חוק עבודת נשים קובע כי פיטורים או פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובד/ת הנמצאים בהריון או בטיפולי פוריות אסורים, אלא אם התקבל היתר מהממונה על תחום חוק עבודת נשים במינהל הסדרה ואכיפה. לשם קבלת ההיתר על המעסיק להוכיח כי אין קשר בין הפיטורין או צמצום היקף המשרה/ההכנסה לבין היות העובד/ת בהריון או בטיפולי פוריות. גם בסגירת עסק, או במקרים בהם העסק נמכר וממשיך לפעול ואין הפסקת העסקה בפועל, יש לפנות לקבלת היתר לגבי עובד/ת בהריון או בטיפולי פוריות.
בשנת 2016 ניתנו במינהל הסדרה ואכיפה 964 היתרים לסיום העסקה של עובדות ועובדים בהריון או בטיפולי פוריות, 11 היתרים לצמצום היקף משרה ו – 108 סירובים לבקשות לפטר או לצמצם את היקף משרתה של עובדת. כ – 60% מסך ההיתרים ניתנו בגין מצב כלכלי מוכח, דהיינו, סגירת עסק או פרויקט, צמצום בכח אדם, ירידה בהכנסות או מכירת פעילות וזאת, כאשר הממונה שוכנעה שהרוכש  אינו יכול להמשיך להעסיק את העובדת מסיבות כלכליות גרידא.
בנוסף לכך, במהלך השנה החולפת הטילו מפקחי מינהל הסדרה ואכיפה עיצומים כספיים בסך של כחצי מיליון ש"ח על 16 מקרים בהם הופר חוק עבודת נשים: ארבעה מעסיקים שפגעו בהיקף המשרה או שכרה של העובדת, 9 מעסיקים שפיטרו עובדת בהיריון ללא היתר, שני מעסיקים שפיטרו עובדת בחופשת לידה, ומעסיק נוסף שהעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה שלה, בניגוד לחוק.
חוק עבודת נשים הוחל על שטחי יהודה ושומרון בשנת 2013. החוק קובע כי נשים המועסקות אצל מעסיקים ישראלים ביהודה ושומרון, תהיינה זכאיות לכל ההגנות הקבועות בחוק עבודת נשים. חוק עבודת נשים בא להבטיח את זכויות הנשים בעבודה. בין היתר, זכויות האישה במהלך תקופת הריון לרבות האיסור על צמצום משרה בתקופה המוגנת. הפרת הוראות החוק מהווים גם עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום והמחוקק אף הטיל אחריות גם על נושא משרה.
יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה: "על פי חוק עבודת נשים יש לנקוט ברגישות ובשיקול ביחס לעובד או עובדת הנמצאים בטיפולי פוריות או בהריון, בכל הקשור לפיטורים וכן לצמצום בהיקף המשרה או ההכנסה שלהם. מהנתונים שבידינו עולה כי רוב המעסיקים מכירים את החוק ומכבדים אותו, ובמקרים הרלוונטיים פונים למינהל בבקשה לקבלת היתר כנדרש בחוק. עם זאת, נמשיך בפעולותינו למיצוי הדין עם מעסיקים מפרים".
עובדים המעוניינים להתעדכן בנוגע לזכויותיהם על פי חוק במהלך טיפולי פוריות, הריון ולידה וכן מעסיקים, המעוניינים לדעת את חובותיהם כלפי עובדים בסטטוס זה, מוזמנים להתעדכן באפליקציה החינמית שפיתח המשרד בשם "זכותון להריון". פרט להנגשת הוראות חוק עבודת נשים ניתן לפנות דרכה למינהל, בין אם אתה מעסיק הרוצה להגיש בקשה להיתר ובין אם הפרו את זכויותיך כעובד/ת.
עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית: "קיימת חשיבות להגנה על עובדות בהיריון שבפועל, ככלל, תתקשינה למצוא חלופות אחרות להעסקה בשוק העבודה לאור מצבן. המחוקק קבע בהיקשר לנסיבות המקרה הנוכחי כי לא ניתן לצמצם במשרה ולא ניתן להפחית בשכר ללא היתר מהשר. יש לקבל על כך היתר כדין מהממונה ללא קשר לעילה לביצוע ההפחתה בהיקף המשרה ו/או ההפחתה בשכר. מעסיקים אינם יכולים לקחת לעצמם חירות להחליט כי בשל העובדה שהצמצום מוצדק לטעמם אין צורך בקבלת היתר. יובהר כי הסנקציה הפלילית לעבירה זו לצד ההרשעה בבית הדין לעבודה הינה קנס פלילי בגובה מקסימלי של 150,600 ש"ח לכל עבירה. כמו כן, מוטלת ברב המקרים בהם מרשיע בית הדין את הנאשמים התחייבות להימנע מביצוע עבירות דומות בסך גובה הקנס המקסימלי".
תגיות תוכן
ACE (1)bluebird aero systems (1)Contract plus (1)אבחון ארגוני (1)אבחון עסקי (1)אביב אלבז (1)אביחי כלף (1)אבי פרץ (1)אומיקרון (1)און בראל (1)אורן גולן (1)אחריות (1)אחריות אזרחית (2)אחריות אישית (2)אחריות פלילית (2)איסוף נתונים (1)איסור אפליה (2)איסור התניית תשלום (1)אכיפה (5)אכיפה והרתעה (2)אלברט אנונו חברת קירור הבקעה (1)אנג'יפלס (1)אנרגיה (3)אס גל סוכנות טויוטה (1)אסטרטגיה (1)אסיא שירותי בריאות (1)אסף בר (1)אפליה (7)אפליה בעבודה (2)אפרים מולק (1)אקסטל (1)ארגון (3)ארגון עסקי (1)ארגונים (1)ארנונה (4)אשראי (1)בדיקת חשבונות ספקים (1)בדיקת חשבוניות (6)בדיקת חשבוניות ספקים (4)בודק שכר מוסמך (7)בחינת כיסוי ביטוח (1)בידודים ומיפויים לתעשיות בע"מ (1)ביטוח (3)ביטוח לאומי (5)ביטוח מנהלים (1)ביטוח פנסיוני (1)ביטול הודעה מוקדמת (2)בני נוער (1)בנק (1)בנקים (10)בעלי מניות (1)בקרה (2)בקרת הוצאות (2)בקרת שכר (4)גיבוש מדיניות (1)גיוס עובדים (1)גיל גרינשפן (1)גיל פרישה (1)גמישות (1)גרעון תקציבי (1)דאגה לפרט (1)דו"ח שנתי (1)דור 5 (1)דורשי עבודה (1)דיני חברות (2)דיני חוזים (3)דיני מיסים (1)דיני עבודה (31)דירקטוריון (1)דירקטוריון ניהולי (1)דלק (2)דלקל (1)דלקן (2)דלקן אוניברסלי (3)דמוגרפיה של עסקים (1)דמי אבטלה (2)דמי בידוד (1)דמי הבראה (1)דמי מחלה (1)הגדלת ההפרשות לפנסיה (2)הגדלת הכנסות (1)הדר פלג (1)הודעה מוקדמת (6)הוצאות נסיעה (2)הוצאות פיננסיות (1)הוצאות תחבורה (1)החזר הוצאות נסיעה (3)החזרי מס (1)החזרת מענקי קורונה (1)החלטות ממשלה (1)הטבות מס (1)הטבות עובדים (1)הטמעה (1)הכשרה (1)הלוואה (1)הלוואות חוץ בנקאיות (1)הליכי פירוק (1)הלנת שכר עבודה (10)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2)הנהלת חשבונות (1)הנעה (1)הסכם (2)הסכם התקשרות (2)הסכם עבודה (1)הסכם קיבוצי (1)הסעדה עצמית (1)העלמת מס (1)הפסקות בעבודה (1)הפרשות לפיצויי פיטורים (9)הפרת זכויות עובדים (9)הצלחה עסקית (1)הקטנת הכנסות (1)הקמת עסק (1)התאמות בנק (1)התאמת מוצרים (1)התאמת שירותים (1)התייעלות ארגונית (1)התנהלות כלכלית (1)התראה מנהלתית (1)התראה פלילית (1)ורד וייסלר גנץ (1)זיו שחורי (1)זכויות האשה (3)זכויות סוציאליות (2)זכויות עובד (26)זמן נסיעה לעבודה (1)חברה בע"מ (1)חברה בפירוק (1)חדלות פירעון (2)חדלות פרעון (1)חדלת פריעון (1)חוזה (3)חוזים (5)חופשה (1)חופשה כפויה (1)חופשה ללא תשלום (3)חופשה שנתית (5)חופשת חג (3)חופשת לידה (1)חוק הגנת השכר (2)חוק החברות (1)חוק הניידות (1)חוקי עבודה (1)חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (7)חזון (1)חטיבה טכנולוגית (1)חטיבת הטכנולוגיות (1)חטיבת הרכש (1)חיסכון בדלק (3)חיסכון בהוצאות לעסקים (2)חיסכון בעלויות (18)חיסכון בעלויות לעסקים (3)חישוב מס הכנסה (1)חל"ת (4)חניכה (1)חסכון בארנונה (1)חסכון בקייטרינג (1)חקיקה (8)חשבוניות (2)חשבוניות ספקים (2)טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ (1)ידע (1)יהודה חזן (1)יומן נוכחות (2)יוסק'ה זוזט (1)יועץ ליסינג (15)יועץ ליסיניג (1)יועץ מס (1)יועץ עסקי (1)יועץ פנסיה (1)יותם מנכ"ל מרכז זינוק (1)יחדיו עמילות מכס (1)יחזקאל קליין (1)יחסי עובד מעביד (1)ייעוץ אסטרטגי (1)ייעוץ כלכלי (1)ייעוץ לעסקים (4)ייעוץ עסקי (5)ייעוץ עסקי למנכ"לים (2)ייעוץ פיננסי (1)ימי מחלה (1)יעוץ ארגוני (3)יפוי כח (1)כ"א (1)כרטיסי אשראי (1)ליווי מנכ"לים (1)ליווי מסחרי (2)ליסינג (17)ליסינג מימוני (6)ליסינג תפעולי (6)ליסיניג (1)למידה (1)לקוחות (1)לקוחות ממליצים (3)לשכת שכר (1)מאור מלכי (1)מאזן סביתאני (1)מדד (1)מדד הבנקים (1)מדידה (1)מוגבלות (1)מוסר תשלומים (1)מורשי חתימה (1)מזון והסעדה (1)מיזוגים (1)מיכון משרדי (1)מילואים (1)מיסוי (2)מיסוי מתנות (1)מיסים (8)מיסים עירוניים (2)מכירות (4)מנהל המיסוי (1)מנהלים (1)מניעת אפליה בעבודה (2)מניעת התעמרות בעבודה (1)מנכ"ל (2)מסגרת אשראי (1)מסגרת חשבון (1)מס הבלו (1)מס הכנסה (8)מס שבח (2)מע"מ (10)מענקי קורונה (2)מענק קורונה (1)מערך השכר (1)מערכות אלומיניום לבניין (1)מצבי משבר (1)משאבי אנוש (1)משרה (1)מתן עדרי (1)מתנה לחג (1)נגישות אתרים (1)נושא משרה (1)ניהול (1)ניהול זמן (1)ניהול חוזים (4)ניהול חשבוניות (1)ניהול משבר (1)ניהול ספרים (1)ניהול עובדים (1)ניהול עסק (2)ניהול עסקי (1)ניהול שכר (12)ניהול תפוקות (1)ניכויים מהשכר (2)ניכוי שיקים (1)ניצול הזדמנויות (1)ניצול ימי חופשה (1)נכיון ציקים (1)סגנונות תקשורת (1)סדנאות (1)סולר (1)סיוט קורונה (1)סלולר (1)ספקים (5)סקר (4)עבד עוידה (1)עבודה מהבית (1)עבירות מע"מ (2)עדכונים (2)עודף תקציבי (1)עומרי אבקסיס (1)עידן כהנא מנכ"ל ספו דומוטק (1)עידן מרדכי (1)עיצומים כספיים (6)עמלות (2)עמלות בנקים (2)עמלות ותמריצים (4)עמלת פרעון מוקדם (1)עסקים (1)ערבות (2)ערבים (1)פאנת (1)פדיון ימי חופשה (1)פוליסה (1)פז.י.ג (1)פיטורים (21)פיטורין (1)פייסבוק (3)פיננסים (3)פיצויים (4)פיקדון (1)פירוק חברה (1)פמילי מרקט (1)פנסיה (3)פנסיה גמל (1)פסקי דין (20)פערי שכר (1)פקודת השטרות (1)פקיד שומה (1)פרישה (1)פרסום (1)פרסומים (1)פשיטת רגל (1)פתרון בעיות (1)פתרונות אפקטיביים (11)פתרונות טכנולוגיים (1)ציוד משרדי (1)ציי רכב (1)צימצוצים (1)צמחיה ארגונית (2)צנובר דלק (1)צנובר סולר (1)קבוצת סלידה (1)קבלה לעבודה (1)קופות גמל (1)קופת גמל (1)קורונה (32)קידום עסקים (1)קידום שכר שווה לנשים וגברים (1)קייטרינג (2)קיצוץ (1)קנסות (1)קצובת הבראה (1)רהיטי פיטרו (1)רואה חשבון (2)רווחת עובדים (1)רחל יצחקי (1)ריבית פיגורים (1)רישום שעות (1)רישום שעות עהודה (1)רכב (1)רכש (2)רמי מנכ"ל חברת קרדיטקלין (1)רן שמעון (1)רשויות מקומיות (1)רשות הטבע והגנים (1)רשות המיסים (4)רשלנות בנקים (1)רשת באזר שטראוס (1)שבוע עבודה (1)שדרות (1)שווי רכב (1)שומות (2)שוק יעד (1)שיווק (2)שיווק עסקי (3)שי לחג (1)שימוע (4)שימור לקוחות (1)שימור עובדים (1)שינוי תפקיד (1)שיעורי קנסות (1)שיעור פיצויי הפיטורים (4)שירות מילואים (2)שכיר (1)שכר (18)שכר והטבות (1)שכר מולן (1)שכר מינימום (6)שכר ממוצע (2)שכר שווה לעובד ולעובדת (1)שמירת הריון (1)שעות מנוחה (1)שעות נוספות (6)שעות עבודה (5)שקד אבטחה (1)תאונת עבודה (1)תגמול (1)תגמול בכירים (2)תגמול הוני (4)תגמולי מילואים (1)תגמולי עובד (1)תגמול מובטח (1)תגמול משתנה (1)תגמול עובדים (7)תהליך מכירה (1)תו ירוק (1)תוכנית עסקית (2)תומר לויתן וירושבסקי (2)תו סגול (1)תזרים (1)תחבורה (1)תחלופת עובדים (2)תיקון 20 (1)תכנית בונוס (1)תלוש משכורת (3)תלוש שכר (13)תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (1)תמיכה לוגיסטית (1)תמריצים (8)תנאי עבודה (11)תפעולי (1)תפקידים בארגון (1)תקשורת (4)תרבות אירגונית (1)תשלום מיסים (1)תשלום שכר (1)
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית