פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

פקס

03-539-5901

דף הבית » חרבות ברזל » חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום – נכון ל9.11.23

קטגוריות
ארכיונים
נובמבר 2023
אבגדהוש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חרבות ברזל: שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ויחסי עבודה בשעת חירום – נכון ל9.11.23

מידע חיוני בנושא זכויות עובדים

בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו"ד רבקה ורבנר, מרכזת את המידע החיוני בנושא זכויות עובדים.

  • נדגיש כי בכל הקשור לנושא התייצבות לעבודה, יש להישמע להוראות פיקוד העורף לפי אזור המגורים.
  • התשובות שלהלן מתבססות על הסכמים, כפי שנקבעו בעבר – בסמוך לסיום תקופות החירום והוראות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום וחוק שירות עבודה בשעת חירום.

האם עובדים הנעדרים מהעבודה בשל המלחמה, יהיו זכאים לפיצוי בגין היעדרותם?
על מנת שעובד יהיה זכאי לשכר, נדרש מקור חוקי או הסכמי. כך לדוגמה, תשלום שכר בעד היעדרויות שאנחנו מכירים כגון חופשה או מחלה.

עד כה, לא נקבעה הזכות לשכר בשל היעדרות במסגרת המערכה, זאת בשל ציות להוראות פיקוד העורף או בשל טיפול בילד שהמוסד הלימודי שלו נסגר לפי הוראת פיקוד העורף. במערכות קודמות קביעת הפיצוי וגובהו בעתות ואזורי הלחימה נבחן ומוכרע בדרך כלל, לקראת סוף המערכה או בדיעבד, בדרך כלל, בתום התקופה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף.

דוגמאות ממערכות קודמות בהן חלה חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם: בהסכמים והסדרים שגובשו בתקופות לחימה בעבר נקבע כי תושבי יישובים, שהיו באזור המוכרז, שנעדרו מהעבודה או לא ביצעו את העבודה, בימים שבהם היו מקום עבודתו או מקום מגוריו באזור ההכרזה על מצב המיוחד בעורף, היו זכאים לשכר ממעסיקם.

למשל, בעניין זה ראו צו הרחבה בעניין הסכם קיבוצי, מבצע שומר החומות מיום 21.12.2021, צו הרחבה הסכם קיבוצי בעקבות מבצע עמוד ענן, צו הרחבה להסכם פיצוי לעובדים במבצע צוק איתן וכדומה. שם חויבו המעסיקים בדיעבד לשלם שכר לעובדים, שנעדרו מהעבודה, בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה.
כך גם ניתן פיצוי בתקופות הלחימה בעלות השחר, בעופרת יצוקה, בעמוד ענן ובצוק איתן, בכפוף לתנאים, שנקבעו בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

במלחמת לבנון השנייה לדוגמה, הרחבת הסדר השכר שנקבע נעשתה במסגרת הוראת שעה שנחקקה – הסדר זה כלל מרכיב של השתתפות העובד, שכן לצד תשלום שכר נוכו מהעובד ימי חופשה.

תשובה זו אינה מתייחסת למצבים שבהם המעסיק החליט על סגירת עסקו או על צמצומים שלא בשל ציות להוראות פיקוד העורף.

האם ניתן לממש ימי חופשה בעת הלחימה?
עובד הנעדר מהעבודה בנסיבות האמורות, יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה, לפי כל דין או הסכם ככל שעומדים לרשותו.
על פי הוראת חוק חופשה שנתית, המעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה עד שבעה ימים, ככל שהחופשה עולה על 7 ימים על המעסיק לתת הודעה מוקדמת של 14 ימים וזאת בתנאי שלעובד יש יתרה של ימי חופשה.

עובדים שנקראו בצו של משרד העבודה לעבודה בשעת חירום במפעלים למתן שירותים קיומיים – לא יהיו זכאים לקחת חופשה בפועל.

במידה שבמפעל יש חדר ממוגן והעובדים בכל זאת לא מגיעים לעבודה?
ככלל, עובדים מוגנים מפיטורים רק אם קיימות הגבלות בהוראות פיקוד העורף על המשך פעילות במקום העבודה. במקרים שבהם לא ברור לעובדים אם מקום העבודה ממוגן , ניתן לפנות לפיקוד העורף ולברר את ההנחיות באשר להגעה למקום עבודה כזה.

האם עובדים שנעדרו מעבודתם זכאים לפיצוי בשל ההכרח להישאר עם ילדיהם בבית, בשל סגירת מוסדות הלימוד עקב המצב הביטחוני?
על מנת שעובד יהיה זכאי לשכר, נדרש מקור חוקי או הסכמי. כך לדוגמה תשלום שכר בעד היעדרויות שאנחנו מכירים כגון חופשה או מחלה.

עד כה לא נקבעה הזכות לשכר בשל היעדרות במסגרת המערכה, זאת בשל ציות להוראות פיקוד העורף או בשל טיפול בילד שהמוסד הלימודי שלו נסגר לפי הוראות פיקוד העורף. במערכות קודמות קביעת הפיצוי וגובהו בעתות ואזורי הלחימה נבחן ומוכרע בדרך כלל, לקראת סוף המערכה או בדיעבד בדרך כלל בתום התקופה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף.

בעבר, בעקבות הסכמים קיבוצים בין ארגוני המעסיקים והעובדים שהורחבו בצו בידי שר העבודה, על כלל העובדים ותקנות מס רכוש, עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14), בעקבות הודעות פיקוד העורף, קיבלו תשלום שכרם כאילו עבדו.

אנו מצויים בעת לחימה ועד לאסדרתו, אין זכאות לשכר. כאמור, נושא הפיצוי והשכר המגיע לעובדים בעת היעדרם מהעבודה, מוסדר בדרך כלל בדיעבד.

חשוב להדגיש כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור על מעסיק לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילד עד גיל 14 או על ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, מפאת סגירת מסגרת חינוכית, בשל הוראה שניתנה עקב מצב מיוחד בעורף, וזאת בכפוף לאחד מאלה:

  • ההורה הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  • שיש לו בן זוג אשר נבצר ממנו להשגיח על הילד.
  • במקרה שמקום העבודה של העובד או בן זוגו סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים.
    ככל שעובד פוטר בניגוד לחוק, המעסיק חשוף לענישה פלילית והעובד אף רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בשל פיטורים שלא כדין ועל המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הפיטורים היו כדין.
  • העובד לא נקרא לעבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.

הורים לילדים בני 15 ומעלה שנשארו עמם בבית ולא עבדו, האם זכאים לפיצוי?
בעבר, הפיצוי ניתן להורים לילדים עד גיל 14 והורים לילדים בני 15 ומעלה, לא זוכו בשכר בעד ימי היעדרם, בשל השגחה על הילד, עקב סגירת המוסד החינוכי, לפי הוראות פיקוד העורף. הגדרת ילד נקבעה בחוק ההגנה על עובדים לשעת חירום תשס"ו 2006.

אין באמור כדי לגרוע מזכות העובד לממש זכאותו בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

אם מקום העבודה עובד כרגיל אך העובדים חוששים להגיע לעבודה. האם יהיו זכאים לשכר?
מעסיק אינו מחויב לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה, במצב שלא חלות הגבלות על הגעה לפי הנחיות פיקוד העורף. על כן, מעסיק יכול לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, עובד ומעסיק יכולים להסכים על היעדרות של העובד, בהתאם לימי החופשה שעומדים לרשותו לפי כל דין או הסכם. ניתן גם להסכים כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר הוסכם ומוסדר במקום העבודה.

אין באמור כדי לגרוע מזכות העובד לממש את זכאותו בהתאם לחוק דמי מחלה.

האם ניתן לפטר עובדים שאינם מגיעים לעבודה במפעל שאינו ממוגן?
חל איסור לפטר עובדים שנעדרו מעבודתם, בשל ציות להוראות פיקוד העורף (לעניין עובדים שנעדרו בשל סגירת מוסדות חינוך – ראו תשובה לעיל). עובד שפוטר בניגוד לחוק, יכול לדרוש מהמעסיק שלא לפטרו ולפנות לבית הדין לעבודה, במקרה שלא עשה כן או להגיש תלונה למינהל אסדרה ואכיפת חוקי עבודה שבמשרד העבודה. מעסיק, כאמור, חשוף גם לענישה פלילית לפי החוק להגנה על עובדים בשעת חירום.

באין או הגבלות של פיקוד העורף כאמור, לא תחול ההגנה מפיטורים, לפי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום.

האם מותר לפטר עובדים שקיבלו צו 8?
על פי חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה), אסור למעסיקים לפטר עובדים שנקראו לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו, אלא בהיתר המחייב פנייה של המעסיק לוועדת התעסוקה שבמשרד הביטחון.

האם מותר לפטר עובד עם מוגבלות, בשעה שמקום העבודה פתוח?
אין לפטר עובד עם מוגבלות, באם הוראות כוחות הביטחון אינן מאפשרות לו להגיע למקום עבודתו. כשמסיבות מוגבלותו העובד לא מגיע למקום העבודה, אף שהוראות הביטחון מאפשרים זו, יכול שהדבר ייחשב לאפליה פסולה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

במידה שבמפעל יש חדר ממוגן, והעובדים בכל זאת לא מגיעים לעבודה?
ככלל, עובדים מוגנים מפיטורים רק אם נעדרו בשל ציות להוראות פיקוד העורף המטילות מגבלות להמשך פעילות במקום העבודה. במקרים שבהם לא ברור לעובדים אם מקום העבודה מוגן או לא, ניתן לפנות לפיקוד העורף ולברר את ההנחיות.

האם העובדים יכולים לדרוש לעבוד מרחוק?
ההחלטה בדבר עבודה מרחוק היא חלק מהזכות הניהולית של המעסיק. אולם, על המעסיק לשקול בתום לב ובאופן ענייני, את בקשתו של העובד לעבוד מהבית, נוכח הנסיבות הקיימות.

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1-1.png
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו – נכון ל29.11.23

תוכנית לייבים לזמן מלחמה המשך…

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/1-2.png
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/9-3.png
פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום)

תביעת פיצויים עבור “נזק עקיף” (מסלול אדום) בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר זכאים לפיצויים על הפסד...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/15.png
פיצוי לעסקים על הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל (מענק המשכיות עסקית)

פיצוי עסקים עם מחזור נמוך מ-300,000 ש”חבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/10.png
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל נכון ל20.11.23

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקיםבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/11-1.png
מדריך לעובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל – נכון ל20.11.23

מדריך זה מרכז סוגיות עיקריות בנושא זכויות עובדים בתקופת מלחמת חרבות ברזל לדף שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/6.png
מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל – נכון לתאריך 16.11.23

מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/2-1.png
רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש

פריסות תשלומים על מנת להקל על ציבור המייצגים והעסקים, החליט מנהל רשות המסים, מר שי אהרונוביץ, להודיע...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/חקיקה.png
ספר החוקים הפתוח/חרבות ברזל – נכון ל15.11.23

חרבות ברזל – חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספיםחוקיםחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – חרבות ברזל)...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-3.png
שירות חדשני בממשלה: משרד העבודה משיק צ'אט בוט בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים

צ'אט בוט חכם – יחסי עבודה וזכויות עובדים יואב בן צור, שר העבודה: "משרד העבודה הוכיח שיש באפשרותו...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1.png
ניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה

האתגרים הייחודיים של ניהול משאבי אנוש בזמן מלחמה בתקופות מלחמה, ניהול משאבי אנוש מתמודד עם סט ייחודי...

תוכן עניינים

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק