טופס הזמנת עבודה – דו"ח בקרת שכר
חברת פתרונות אפקטיביים תפיק דו"ח בקרת שכר על ידי בודק שכר מוסמך ל- 10 עובדים אשר מייצגים את מגוון עובדי הלקוח.
הדו"ח יכלול סקירה בנושאים הבאים:
  1. הצגת אפשריות לביצוע חיסכון כספי וסכום החיסכון הצפוי בכל סעיף.
  2. הצגת חשיפות משפטיות והצעות לטיפול או מניעה.
  3. הצגת תשלומי יתר למוסדות ( ביטוח לאומי, מס הכנסה ופנסיה.
  4. התייחסות למדיניות השכר בארגון ומתן הצעות ייעול.
  5. התייחסות למבנה תמריצים בארגון ( דורש הסכם העסקה ).
  6. בקרה מקיפה על תלושי השכר וגיליונות הנוכחות.
  7. מתן זכאות להשתתפות ביום עיון מקצועי בנושא שכר מאושר על ידי לשכת רואי החשבון, 7.5 שעות אקדמיות – מצ"ב.
  8. הצגת מודל לשימור עובדים דרך מערכת השכר.
תהליך העבודה :
הלקוח יספק לכל עובד – 1-3 תלושים אחרונים  + 1-3  גיליונות נוכחות אחרונים לכל עובד.
בסיום עבודת המחקר תוך 14 ימים  יוצגו ממצאי העבודה וייקבעו דרכי פעולה בכל נושא שייבחר.
בפגישה יהיה נוכח מומחה שכר מטעם פתרונות אפקטיביים אשר יציג את הממצאים ויענה על שאלות מקצועיות ויציג מגוון פתרונות ברמה החשבונאית, מסחרית ואופטימאלית בהתאם לנוהליים והנוהגים המתקיימים אצל הלקוח / צווי הרחבה / הסכם קיבוצי / חוק.
סודיות
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מלאה, לא לעשות וכן לא לגלות ולא להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, כל מידע שהוא הקשורים בצד השני ו/או בעסקיו ו/או בפרויקטים המנוהלים על ידו ו/או בלקוחותיו ו/או בספקיו ו/או במוצריו ו/או דרכי פעולתו או המידע המסחרי שיוצג ע"י הצדדים  ו/או כל מידע שאותו צד שני אינו מעוניין לחשוף.
ההשקעה שלך:
עלות דו"ח בודק שכר מוסמך -   7,900 ₪.
תנאי תשלום: 
הלקוח יחויב לאחר 7 ימים ממועד חתימת ההסכם, בהוראה לחיוב חשבון / כרטיס אשראי.
לכל התשלומים יתווסף מע"מ, כחוק.

אנו מאשרים בזאת את ההסכם: