fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

טופס הזמנת עבודה – תוכנית חזרה לשיגרה

טופס הזמנת עבודה – תוכנית חזרה לשיגרה

טופס הזמנת עבודה – תוכנית חזרה לשיגרה
חברת פתרונות אפקטיביים תפיק תוכנית חזרה לשיגרה על ידי צוות המורכב מבודק שכר מוסמך, מומחה חיסכון בעלויות, יועץ ארגוני בכיר בעבור- 10 עובדים אשר מייצגים את מגוון עובדי הלקוח.
הדו"ח יכלול סקירה בנושאים הבאים:
  1. הצגת אפשריות לביצוע חיסכון כספי וסכום החיסכון הצפוי בכל סעיף.
  2. הצגת חשיפות משפטיות והצעות לטיפול או מניעה.
  3. הצגת תשלומי יתר למוסדות ( ביטוח לאומי, מס הכנסה ופנסיה).
  4. התייחסות למדיניות השכר בארגון ומתן הצעות ייעול.
  5. התייחסות למבנה תמריצים בארגון ( דורש הסכם העסקה).
  6. מתן המלצות ליישום מידי בחיסכון בעלויות
  7. מדריך מפורט למנהלי הארגון – לניהול החזרה לשיגרה שנכתב על ידי דרור ורדי - יועץ ארגוני ומנחה קבוצות. בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה מבר אילן בעל וותק של 30 שנים כמנהל מקצועי.

תהליך העבודה:
הלקוח יספק לכל עובד – 1-3 תלושים אחרונים  + 1-3  גיליונות נוכחות אחרונים לכל עובד.בסיום עבודת המחקר תוך 14 ימים  יוצגו ממצאי העבודה וייקבעו דרכי פעולה בכל נושא שייבחר.בפגישה יהיה נוכח מומחה שכר מטעם פתרונות אפקטיביים אשר יציג את הממצאים ויענה על שאלות מקצועיות ויציג מגוון פתרונות ברמה החשבונאית, מסחרית ואופטימאלית בהתאם לנוהליים והנוהגים המתקיימים אצל הלקוח / צווי הרחבה / הסכם קיבוצי / חוק.בנוסף הלקוח יהיה זכאי לפגישה בת שעה וחצי באמצעות זום / שיחת ועידה עם יועץ ארגוני – דרור ורדי -  לגיבוש תהליך מובנה לחזרה לשיגרה.
סודיות:
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מלאה, לא לעשות וכן לא לגלות ולא להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, כל מידע שהוא הקשורים בצד השני ו/או בעסקיו ו/או בפרויקטים המנוהלים על ידו ו/או בלקוחותיו ו/או בספקיו ו/או במוצריו ו/או דרכי פעולתו או המידע המסחרי שיוצג ע"י הצדדים  ו/או כל מידע שאותו צד שני אינו מעוניין לחשוף.
תמורה:
עלות הדו"ח  -   4,500 ₪.
תנאי תשלום: הלקוח יחויב לאחר 7 ימים ממועד חתימת ההסכם, בהוראה לחיוב חשבון / כרטיס אשראי.לכל התשלומים יתווסף מע"מ, כחוק.
איש קשר לאיסוף:
אנו מאשרים בזאת את ההסכם:
שינוי גודל גופנים
small_c_popup.png

לקבלת המדריכים שלנו, הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו והורידו את המדריכים שלנו בחינם!

מדריך החודש!

בואו לקבל כלים פרקטיים המבוססים על מתן שירות ל 5000 לקוחות עסקיים פעילים!!! כל מה שחם בעולם השכר...כל מה שחם בעולם הרכש...כל מה שחם בעולם הניהול