fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

משבר הקורונה – היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות

בעקבות משבר הקורונה: היתר להעסקת עובדים עד 14 שעות ביממה בתקופת משבר הקורונה.

בעקבות משבר מגפת הקורונה בתאריך ה- 17.03.2020 העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.

לאחר בחינת צרכי המעסיקים, וכן ביקושים בענפים כמו רשתות השיווק, מפעלי המזון והייצור של ציוד רפואי ,שר העבודה נתן הנחייה התקפה ל-60 ימים (החל מ-17.3.2020 עד 17.5.2020)  כי יהיה ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות מעבר למספר השעות המותרות.

הדבר עומד בתנאים שנקבעו בהיתר הכללי לעבודת שעות נוספות שחל על כלל המשק (הפרטי והציבורי) שהוצא כהוראת שעה חדשה שעוסקת בהתמודדות עם נגיף הקורונה. לפי ההיתר ניתן להעסיק עובד עד 12 שעות ביום, כולל שעות נוספות, ועד 8 פעמים בחודש ניתן להעסיקו עד 14 שעות ליום כולל שעות נוספות, והכל בכפוף לכך שהעובד לא יועסק יותר מ-67 שעות בשבוע כולל שעות נוספות ולא יותר מ-90 שעות נוספות בחודש.

ככלל, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום (כולל השעות הנוספות(.

בנוסף, אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות.

על פי הנחיית משרד העבודה, יהיה ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות מעבר למספר שעות הנוספות המותרות אם כל התנאים הבאים מתקיימים:

  1. מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  2. אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  3. אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  4. במהלך התקופה הנ"ל מותר להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.

העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה.

ילקוט הפרסומים-8753 (2)

עוד מאמרים

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

לקבלת המדריכים שלנו, הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו והורידו את המדריכים שלנו בחינם!

מדריך החודש!

בואו לקבל כלים פרקטיים המבוססים על מתן שירות ל 5000 לקוחות עסקיים פעילים!!! כל מה שחם בעולם השכר...כל מה שחם בעולם הרכש...כל מה שחם בעולם הניהול