רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » היעדרות עקב שירות מילואים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

היעדרות עקב שירות מילואים

היעדרות של עובד עקב מילואים, לא פוגעת ברציפות תקופת העבודה.

לפיכך, תקופת השירות במילואים מהווה חלק מוותק העובד לעניין זכויות כגון: חופשה שנתית, דמי מחלה, או פנסיה.

הגבלת פיטורים
אין לפטר עובד בשל שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, או שירות צפוי במילואים, לרבות בשל תדירות השירות במילואים או משכו.

עובד שפוטר מסיבות אלה – פיטוריו בטלים.

כפיטורים רואים גם אי חידוש חוזה עבודה, שהגיע לסיומו במהלך תקופת המילואים.

במהלך שירות מילואים וכן במשך 30 הימים שלאחר תום שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אין לפטר עובד, אלא אם ניתן לכך היתר של ועדת התעסוקה.

וועדת התעסוקה, לא תתיר לפטר עובד במהלכן, אלא בשל טעמים מיוחדים ובתנאי שהמעסיק הוכיח שהפיטורים אינם בשל שירות המילואים.

תקופת שירות המילואים וכן התקופה של 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, לא באות במניין ימי הודעה המוקדמת לפיטורים.

תגמולי מילואים
אדם הנקרא לשירות מילואים, זכאי לתגמול בעד כל תקופת השירות במילואים, לרבות בעד שירות "חצי יומי", כלומר- שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 16.00.

ככלל, התגמול שלו זכאי עובד הינו בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד. עם זאת, החוק קובע לתגמול המילואים סכום מינימאלי וסכום מקסימאלי.

תגמול המילואים משולם ככלל על ידי המעסיק הזכאי להחזר מאת המוסד לביטוח לאומי ודינו לכל דבר ועניין כשכר עבודה.
לפיכך גם המועד לתשלום התגמול הוא במועד שבו העובד זכאי לשכר, אילו המשיך לעבוד.

המעסיק והעובד חייבים להמשיך ולשלם, בעד תקופת המילואים, תשלומים לקופת תגמולים ולקופת פנסיה, כאילו העובד לא שירת במילואים והמשיך בעבודתו.

הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם)
הוועדה לתיאום מילואים מטפלת בבקשות של חיילי מילואים ובסמכותה לקצר, לפצל או לדחות את שירות המילואים וכן לדחות את הבקשה.

בוועדה חברים נציגי משרדי הממשלה וצה"ל ותפקידה לגשר בין צורכי המשק והצבא.

שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית