פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » חרבות ברזל » מלחמת חרבות ברזל – שאלות ותשובות בדיני עבודה – פורסם באתר לשכת המסחר תל אביב והמרכז

קטגוריות
ארכיונים
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

מלחמת חרבות ברזל – שאלות ותשובות בדיני עבודה – פורסם באתר לשכת המסחר תל אביב והמרכז

מלחמת חרבות ברזל שנפתחה עלינו בהפתעה ביום 7.10.2023 ושבעקבותיה הוכרז מצב מיוחד, מאלצת עובדים ומעסיקים כאחד להתמודד עם סוגיות שונות, ביחסי עבודה. במסמך זה נבקש להביא בפניכם שאלות ותשובות בדיני עבודה עקב המצב המיוחד שהוכרז בעורף. נציין כי התשובות משקפות את המצב המשפטי כיום, אך מאחר ומדובר באירוע מתפתח שמעלה סוגיות שבחלקן תקדימיות ומתפתחות, המצב המשפטי עשוי להשתנות בהתאמה.

1. הגבלות על מקומות עבודה:

ביום 7.10.2023 הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף (על-פי חוק התגוננות אזרחית), בשטח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה. ביום 8.10.2023 הורחבה ההכרזה והוחלה על כל שטחי המדינה. יצוין כי הממשלה מאריכה את תוקפה של הכרזה זו מעת לעת. משמעות ההכרזה הינה שהיא מאפשרת הטלת מגבלות בעורף, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים לרבות, סגירת מוסדות חינוך, הגבלת התקהלות וכיוב'.

לתשומת לב – לא ניתן לחייב עובד להגיע למקום עבודה באזורים במדרג כתום שאין בהם מרחבים מוגנים.

2. האם ניתן לפטר עובדים בשל היעדרותם מהעבודה:

על-פי סעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום,  חל איסור לפטר עובדים במקרים הבאים:
 • בשל היעדרות עובד מהעבודה על-פי הוראה של פיקוד העורף (לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית), לרבות משום שמקום העבודה אינו מוגן  או הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף (לפי סעיף 9ד(א) לחוק האמור).
 • בשל היעדרות עובד מהעבודה לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים, הנמצא עמו עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד בהוראת פקוד העורף, ובלבד שבתקופת היעדרותו של העובד התקיים אחד מאלה:
  א. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד;
  ב. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד;
  לתשומת לב – אם במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, קיים סידור נאות להשגחה על הילד, הוא לא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולא יהיה זכאי להגנה מפני פיטורים.
  עובד שפוטר בניגוד להוראות סעיף זה, הפיטורים בטלים ! לכן, אם מקום העבודה אינו ממוגן והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו – אין תוקף לפיטורים ועובדים שפוטרו יכולים לדרוש מהמעסיק לקלוט אותם בחזרה.
 • על פי חוק חיילים משוחררים – חל איסור לפטר עובד במקרים הבאים:
  א. בשל שירותו  במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים  לרבות בשל תדירותו או משכו.
  ב. בתקופת היותו בשירות מילואים, ללא היתר מועדת התעסוקה.
  ג. במהלך 30 יום לאחר תום שירות מילואים, העולה על יומיים רצופים, ללא היתר מועדת התעסוקה.
  ד. לא ניתן לחפוף הודעה מוקדמת עם: שירות מילואים וכן בתקופה של 30 יום לאחר תום שירות העולה על יומיים רצופים.

3. פיטורים שאינם בשל היעדרות על פי הוראת כוחות הביטחון:

חוק הגנה על עובדים בזמן חירום אוסר על פיטורים רק כאשר ההיעדרות היא על-פי הוראת גורמי בטחון. לכן, במקרה של פיטורים בנסיבות אחרות שאינן קשורות להיעדרות העובד על פי הוראת גורמי הביטחון, לדעתנו המגבלה על הפיטורים כאמור לא תחול.

4. תשלום שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה ופיצויים למעסיקים:

נכון לעכשיו, אין חובה חוקית לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל מצב בטחוני, גם אם היעדרותם נובעת בשל הוראת פיקוד העורף. מניסיון העבר בסבבי לחימה קודמים, נושא תשלום שכר בשל היעדרות עקב מצב בטחוני מוסדר בדיעבד במסגרת הסכמים קיבוצים/צווי הרחבה כלל משקים.

ניתן להעריך כי גם הפעם, ככל שמדובר בעובד שנעדר עקב הנחיית פיקוד העורף, מעסיקים שישלמו לעובדים שכר כבר עתה, אף על-פי שאינם חייבים לעשות כן בשלב זה (בשל היעדר הסכם קיבוצי / צו הרחבה מחייב), צפויים לקבל שיפוי מהמדינה במסגרת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף).

פיצוי מעסיקים בגין תשלום שכר

 1. יום 29.10.23 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור המעסיקים המבהירה כי מעסיקים בכלל חלקי הארץ יהיו רשאים לתבוע פיצוי בגין שכר ששילמו לעובדים שנעדרו ממקום העבודה מכיוון שפונו מביתם בהוראת כוחות הביטחון, בשל אירועי הלחימה האחרונים.
  על פי ההודעה, מעסיקים של עובדים שהינם תושבי הישובים המפורטים בהודעה, שלא הגיעו למקום עבודתם בשל הנסיבות הללו, יהיו זכאים לתבוע פיצויים בגין שכר העובדים ששולם על ידם לעובדים שלא הגיעו לעבודה בעקבות הנסיבות הללו. כאמור, לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.
 2. ביום 20.11.23 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים )(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל) (הוראת שעה) תשפ"ד- 2023
  התקנות מסדירות את הפיצויים למעסיקים בכל הארץ בהתאם למקום העסק ומסלול פיצויים לרבות בגין תשלום שכר לעובדים.
 3. באתר רשות המיסים נפתחה מערכת ייעודית באמצעותה ניתן להגיש את הבקשות לפיצוי.
 4. לאור האמור לעיל, למרות שנכון להיום אין חובת תשלום שכר בגין היעדרות גם, אם הייתה בהוראת פיקוד העורף ,בהיעדר צו הרחבה מחייב בעניין, אנו ממליצים למעסיקים לבדוק האם הם זכאים לפיצוי/שיפוי מהמדינה בגין תשלום שכר לעובדים במסגרת התקנות.
  מניסיון העבר עולה כי צו הרחבה שמחייב תשלום שכר לעובדים מתפרסם באיחור ולאחר שהאפשרות לתבוע פיצוי מהמדינה מסתיימת. לכן על מנת למנוע מצב בו מעסיק מחוייב לשלם שכר, ללא אפשרות שיפוי/פיצוי מהמדינה אנו ממליצים לשלם את השכר כבר עתה, ככל שאתם זכאים לקבל פיצוי מהמדינה על פ המתווה בתקנות.


לחילופין, ניתן להוציא את העובד לחופשה שנתית של עד 7 ימים, בכפוף לצבירה שלו. ככל שהמעסיק יקבל שיפוי בעתיד, יהיה עליו להמיר את דמי החופשה ששילם בתשלום שכר.

לתשומת לב – אם בוחרים להוציא את העובד לחופשה שנתית, יש להודיע על כך מראש ולא בדיעבד.
הבהרה: בעבר חובת תשלום השכר (וכן זכאות מעסיקים לקבל פיצוי בגין השכר שמשולם לעובדים), מותנים בהכללת הישוב באזור המזכה. לכן, יש לבחון לגבי כל יום היעדרות האם הישוב נמנה עם רשימת הישובים בהודעת פיקוד העורף.

מומלץ להסדיר את נושא תשלום השכר לעובדים שנעדרו בתאום עם העובד לרבות על חשבון יתרת חופשה שנתית של העובד.

5. דין היעדרות עובד מהעבודה, שלא על פי הוראת פיקוד העורף, אלא בשל חשש להגיע לעבודה:

חובת התייצבות – ככל שאין הוראה של פיקוד העורף האוסרת להגיע למקום העבודה, בין משום שמדובר בהורים לילדים מעל גיל 15 ובין משום שמקום העבודה ממוגן, על העובד להתייצב לעבודה כבשגרה. עובד שמסרב להופיע לעבודה עלול להיחשב כמפר משמעת על כל המשמעויות.
פיטורים – עובד שנעדר מהעבודה, על דעתו ושלא על-פי הוראת פיקוד העורף האוסרת על הגעה למקום העבודה, (מקום העבודה ממוגן ומחוץ לאזור לחימה), העובד אינו מוגן מפני פיטורים בשל ההיעדרות.

תשלום שכר – העובד אף לא יהיה זכאי לתשלום שכר בשל ההיעדרות הזו. מניסיון העבר, מעסיק שישלם שכר בנסיבות אלה, לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.
העובד רשאי לנצל ימי חופשה, בכפוף להסכמת המעסיק. בשל נסיבות המלחמה החריגות מומלץ לבחון אפשרות להעסקה מרחוק ככל שהדבר מתאפשר.

6. תשלום שכר לעובדים בשל סגירת מקום העבודה:

יש להבחין בין כמה מצבים:
 • כאשר סגירת מקום העבודה נובעת מהוראת פיקוד העורף, בשל הגבלות על התקהלות או שלא ניתן להגיע ממקום העבודה למרחב מוגן , לא חלה על המעסיק חובה לשלם לעובדים שכר. עם זאת, כמו בסבבי לחימה קודמים, נושא זה מוסדר בדיעבד במסגרת הסכמים קיבוצים/צווי הרחבה ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) לגבי שיפוי מעסיקים. לחילופין  מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה שנתית מרוכזת של 7 ימים, ככל שיש לעובדים יתרת חופשה. בחופשה מעל ל-7 ימים חלה, על המעסיק חובה לתת התראה מראש של 14 ימים.
 • כאשר סגירת העסק היא על דעת המעסיק, שלא על פי הוראת פיקוד העורף – לרבות  מחמת צמצום היקפי העבודה וכיוצא בזה. במקרה זה חלה על המעסיק חובה לשלם לעובדים שכר, ככל שמדובר בעובדים שהיו מעוניינים ויכלו לעבוד. לחילופין  מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה שנתית מרוכזת של 7 ימים, ככל שיש לעובדים יתרת חופשה. במקרה של חופשה מעל ל-7 ימים, חלה על המעסיק חובה לתת התראה מראש של 14 ימים.
  לפירוט סוגיה זו ראו בהמשך התייחסות להוצאת עובדים לחופשה מרוכזת.
 • כאשר מעסיק סוגר מקום עבודה שאינו ממוגן ואינו נמצא באזור מיוחד –  במקרה זה מומלץ לבדוק מול פיקוד העורף האם ניתן להמשיך לעבוד או לא. ככל שפיקוד העורף יורה על סגירת המקום, יחול האמור לעיל.
  שיפוי מעסיק שסגר את העסק על דעתו, זכאותו לקבל שיפוי מהמדינה בגין תשלום שכר תלויה  בהסדר הפיצויים שיקבע בדיעבד. מניסיון העבר, פיצוי מעסיק במסלול שכר עבודה ניתן למעסיקים בגין עובדים שנעדרו מהעבודה על פי הוראת פיקוד העורף.
https://esg.co.il/wp-content/uploads/2024/03/1.png
הקלות ברשות המיסים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל

רשות המיסים קבעה מספר הקלות מיוחדות למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ההקלות כוללות פריסת תשלומים של...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-6.png
יומן עדכונים בנושא זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפיםתאריך העדכון06.03.2024 עלה לאוויר סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-3.png
מלחמת חרבות ברזל – המדריך המקוצר לעובד ולמעסיק - פורסם בכלכליסט

מלחמת חרבות ברזל אליה יצאה ישראל ב-7 באוקטובר הינה אירוע לאומי וגיאו-פוליטי המעלה על נס לא רק סוגיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-2.png
שאלות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים במהלך מלחמת חרבות ברזל

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז במלחמת חרבות ברזל באוקטובר...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-5.png
מלחמת "חרבות ברזל" - החזית הכלכלית והשלכותיה - פורסם באתר inss

כיצד תשפיע המלחמה בעזה על הכלכלה הישראלית – ואיך ניתן למזער נזקים? למלחמת “חרבות ברזל” צפויה השפעה שלילית...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/White-Modern-3D-Business-Card-2000-x-600-פיקסל-1.png
גיוס כלי רכב פרטיים, ציוד הנדסי ומתקנים אזרחיים בשעת חירום

בשעת חירום שר הביטחון רשאי לגייס רכבים פרטיים של אזרחים, ציוד הנדסי ומתקנים נוספים כמפורט בהמשך לצה״ל,...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/White-Modern-3D-Business-Card-2000-x-600-פיקסל.png
מענק לעצמאים והארכת חל"ד: תכנית הסיוע החדשה למילואימניקים - פורסם בכאן 11

בין סעיפי התוכנית של משרד האוצר ומשרד הביטחון, ישנם פיצוי לעצמאים ובני זוגם, מענקי כלכלת בית, מתווה שיפוי...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/10.png
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקיםבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/2.png
חרבות ברזל - חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספים

בימים אלו, בהם מקודמים דברי חקיקה רבים רצינו להביא לידיעתכם כי באתר ספר החוקים הפתוח הוקם מאגר המרכז...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1-1.png
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו – נכון ל29.11.23

תוכנית לייבים לזמן מלחמה המשך…

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/1-2.png
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק