רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » דיני עבודה » בקרת שכר » כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים

בעקבות חקירה של משרד העבודה והרווחה:
כתב אישום נגד קבלן שירותי כח אדם בתחום המנופאות שפעל ללא רישיון והפר זכויות עובדים

כתב אישום נוסף הוגש כנגד החברה שהזמינה מולו עובדים בניגוד לחוק

בעקבות חקירה של מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, הגיש המשרד  כתב אישום כנגד קבלן שירותי כח אדם, הנאשם במתן שירותי כח אדם וזאת, ללא שהיה בידיו רישיון לעסוק כקבלן כח אדם על פי חוק.

על פי כתב האישום ממאי 2016 ועד פברואר 2017 כולל, סיפק הנאשם עובדים לעבודה בחברות בניה שונות,   בין היתר, לשם ביצוע עבודות הנפה באתרי בניה שונים וזאת, ללא שהיה בידיו רישיון לעסוק כקבלן כח אדם כמתחייב על פי חוק.

בנוסף לכך, כולל כתב האישום הפרות של זכויות עובדים: בניכוי סכומים משכרם של העובדים ללא שהעבירם למי שלו יועדו בתוך 30 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן ואף לא הועבר כל הניכוי, באי – מסירת תלושי שכר לעובדים וכן במסירת תלוש שכר אשר לא כלולים בו הפרטים האמורים על פי חוק; וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר. זו אף זו, הנאשם לא שילם לעובדים דמי פדיון חופשה שנתית בניגוד לחוק חופשה שנתית ולא מסר הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתם בניגוד לחוק הודעה לעובד. כאמור, העבירות בוצעו כלפי מספר עובדים, לאורך תקופה של חודשים ארוכים תוך שהמעסיק פועל כקבלן כוח אדם ללא רישיון. תיק זה נפתח כחלק ממספר תיקים שניהל האגף לאכיפה פלילית כנגד חברות קבלן שפעלו ללא רישיון וסיפקו עובדים בתחום המנופאות, זאת לאחר שעלה כי הללו פועלות ללא רישיון קבלן כנדרש בחוק וכי חלקן מפרות בנוסף גם את זכויות עובדיהן.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (1996) קובע כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי האבטחה והניקיון מחויב בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה. קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למשרד לפקח על עבודת החברה ובכך להגן על זכויות עובדי הקבלן. החוק קובע עונש פלילי על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון וכן על מזמין שירות, שהשתמש בשירותיה של חברה העובדת ללא רישיון.

 

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, הגב' יפה סולימני: "המחוקק הניח כי עובדי הקבלן מגיעים לרוב משכבות האוכלוסייה החלשות ביותר, ולכן יש להגן עליהם. הליך הרישוי מאפשר למינהל לפקח על אופן ההעסקה שלהם ולוודא כי זכויותיהם נשמרות, אך גם למזמין השירות – על אף שאינו המעסיק בפועל – האחריות לשמירת זכויות העובדים. על מזמיני השירות לוודא כי לקבלני כוח האדם איתם הם מתקשרים יש רישיונות כחוק, אחרת גם הם חשופים לכתבי אישום ולקנסות כפי שקובע החוק".

התובעת הראשית, עו"ד גלי לוי: "חשוב שיהיה ברור בשוק העבודה שאחריות פלילית מוטלת בהקשר הנוכחי, לצד הקבלן הלא מורשה, גם על מזמין השירות והוא לא יוצא ידי חובתו בעצם ההתקשרות להוצאת העבודה לעובדי קבלן כוח אדם או התקשרות עם נותן שירות בתחום הניקיון, השמירה והאבטחה. ככל שקיימת התקשרות עם אותו גורם שאינו מורשה כדין ותתגבש תשתית ראייתית לכך – יואשם גם מי שהתקשר עם אותו גורם. הפעילות בתחום הפלילי וסמכויות החקירה במסגרת הפרוצדורה הפלילית מסייעות למשרדנו להגיע לחקר האמת ומאפשרות נקיטת הליכים כנגד גורמים משמעותיים בשוק העבודה שמפרים זכויות עובדים כדוגמת נותני השירות שאינם מורשים כדין וכן מי שמתקשר איתם".

שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית