fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

חטיבת הרכש

 • אחת לשנה אישור מחדש של כל הסכמי והתקשרויות הלקוח ע"י מומחה חיצוני (תפעול וליבה).
 • הנהלת הארגון בוחרת מי מאשר את ההתקשרות – התקשרויות ברמת מנכ"ל, כספים,רכש או חלוקה אחרת לבחירת הלקוח.
 • מניעה שחיקה בנושא העלויות / שירות.
 • איתור ספקים.
 • ביצוע הערכת ספקים וספקים מורשים וסיוע באיתור ספקים חדשים.
 • אישור ההסכם מחדש וביצוע תיקון מסחרי במידת הצורך.
 • הצגה ללקוח איפה הוא נמצא ביחס לתנאי השוק –Benchmark.
 • תיק מבוקר של כל ההסכמים וההתקשרויות בארגון.

אכיפה של נוהל ההתקשרויות תוודא כי ללקוח יש:

 • אין הוצאה כספית ללא אישור/הסכם/מחירון בר תוקף.
 • ביצוע התקשרויות מול הספקים בהסכם כתוב בלבד ועל פי נוהלי החברה.
 • אישור שיש הסכם ו/או מחירון בתוקף.
 • ההסכם אושר ע"י מורשה מטעם הלקוח בכל תחום.
 • ווידוא כי הלקוח עומד בתקציב הרכישות השנתי .
 • רענון ובקרה של נוהל רכש בכל תחום בהתאם לשינויים והתמורות אצל הלקוח ובענף.

אכיפת ההתקשרות בפועל על ידי ביצוע:

 • מעקב אחר ביצוע דיווחים כנדרש בתנאי החוזה (קליטה ועיבוד של הנתונים והפקת דוחות מנהלים).
 • בקרה על הפעלת מנגנון הקנסות במידת הצורך.
 • הלקוח יקבל מענה לבעיות ביישום החוזה במידה והן מתעוררות תוך אמידה של השיקולים הכלכליים של המציע הזוכה ומניעת יצירת מצב של היעדר כדאיות כלכלית של הספק.
 • בדיקת חשבונות סופיים – ביקורת על החשבון הסופי מול מסמכי ההתקשרות, החוזה והתוכניות, בדיקת אופני המדידה, תכולת העבודה והמחירים וביקורת בשטח.
 • בקרת ההתקשרויות כוללת בדיקה מקיפה של התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפרויקט.
 • הכנת תיק אתר / אירוע.
 • עמידה בדרישות החוק לרבות בדיקת תלושי שכר עובדי קבלנים במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
 • בקרה שוטפת יוצאת העלאת המודעות להתקשרויות – יישום מלא של ההתקשרות, תשלום נמוך בפועל, שירות מוקפד, טיוב ומניעת הונאות.
cca0f250-a461-4407-b31a-b9cbc08ccf1eמערכת ניהול מרכזית לביצוע מעקב ובקרה על כל החוזים וההתקשרויות של הארגון מהיום אין צורך לזכור ואין יכולת לשכוח…מטרתה העיקרית של מערכת הינה לייצר שקיפות באמצעות

הפיכת ההסכמים למידע זמין ונגיש לעובדים לביצוע בקרה שוטפת והעלאת המודעות על ידי:

 • בחירת הסמכות לאישור ההסכמים, הנהלה כללית / מחלקת כספים / רכש.
 • ניהול תיק מבוקר של כל ההסכמים כולל היסטוריה ומסקנות כבסיס להתקשרות חדשה.
 • הקפדה על ביצוע התקשרויות מול הספקים בהסכם כתוב בלבד ועלפי נוהלי החברה.
 • יישום מלא של ההתקשרות.
 • חיסכון בזמן וכסף.
 • שירות מוקפד.
 • מניעת הונאות.
 • ביצוע הערכת ספקים קיימים ואיסוף המידע באיתור ספקים חדשים.
 • בקרה תקציבית על הוצאות החברה.

המערכת מאפשרת :

 • להקים הסכם.
 • לנהל מעקב אחר סיום/חידוש ההסכם, תום תקופת אחריות, בונוס, ערבות, שינויי מחיר ועוד…
 • לנהל היסטוריית הסכמים קודמים.
 • לקבל התראות במועד שנוח לכם! לתיבות המייל של כל הגורמים הרלוונטיים במקביל.
 • להעלות לאתר מאובטח את כל נתוני הספקים שלכם וכל מסמך שאתם רוצים לשמור ולתעד.
ממשק פשוט וידידותי להפעלה בעברית מלאה. זמין בכל מכשיר – טלפון נייד / מכשיר טאבלט / מחשב נייח או נייד.
שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

לקבלת המדריכים שלנו, הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו והורידו את המדריכים שלנו בחינם!

מדריך החודש!

בואו לקבל כלים פרקטיים המבוססים על מתן שירות ל 5000 לקוחות עסקיים פעילים!!! כל מה שחם בעולם השכר...כל מה שחם בעולם הרכש...כל מה שחם בעולם הניהול