רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » חופשה שנתית – עדכונים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חופשה שנתית – עדכונים

מעסיקים עליכם להתכונן ולעדכן את תוכנת השכר שלהם בהתאם לדרישות תיקון מס' 15 חוק חופשה שנתית אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.7.16

ביום 12.2.16 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), תשע"ו 2016, במסגרת התיקון הוחלט על הארכת החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד 5 שנים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד.

מדברי ההסבר לתיקון לחוק, התיקון נועד לתת מענה לבעיה שנוצרה כתוצאה מהניידות התעסוקתית הגבוהה בשוק העבודה כיום, זאת בניגוד לניידות התעסוקתית הנמוכה בתקופת חיקוק חוק חופשה שנתית.

הניידות התעסוקתית יוצרת מצב לפיו חלק ניכר מאוד מהעובדים במשק אינם מגיעים לוותק תעסוקתי מעל ל-4 שנים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד, אשר מעניק להם אורך חופשה מעבר למכסות המינימום הקבועות בחוק.

בהתאם להוראות התיקון, הארכת החופשה השנתית תבוצע בשתי שלבים כמפורט להלן:

בשלב הראשון החל מיום 1.7.16, יעלה אורך החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד 4 שנים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ל – 15 ימי חופשה בשנה (החוק מתייחס לחופשה שנתית ב"ברוטו", קרי, לרבות ימי מנוחה שבועית).

בשלב השני, החל מיום 1.1.17, יעלה אורכה של החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד 5 שנים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ל-16 ימי חופשה בשנה (החוק מתייחס לחופשה שנתית ב"ברוטו", קרי, לרבות ימי מנוחה שבועית).

** חשוב לציין, כי עובדים אשר זכאים לחופשה שנתית ארוכה יותר מכוח הסכם אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה לא יושפעו מהתיקון הנ"ל.

שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית