fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

חופשה כפויה

חופשה כפויה

סקר עוקץ מערכות וחברת פתרונות אפקטיביים מראה כי חלה עלייה של 8% במספר החברות במשק שיוציאו את עובדיהם לחופשה כפויה בפסח 2016 ■ הסיבה המרכזית להוצאת העובדים לחופשה מרוכזת היא השחיקה בשולי הרווח של החברות, שמחייבת אותם לצמצם את הוצאות השכר

כל חברה שלישית במשק מוציאה את עובדיה לחופשה כפויה
על פי סקר שביצעה חברת עוקץ מערכות בשיתוף עם חברת פתרונות אפקטיביים, כל חברה שלישית במשק תוציא השנה את עובדיה לחופשה כפויה. הסקר מראה כי חלה עלייה של 8% במספר החברות במשק שיוציאו את עובדיהם לחופשה כפויה בפסח 2016, בהשוואה לפסח 2013, וכי שכיחות הוצאות עובדים לחופשה כפויה בענפי התעשיה עומדת על 48.9%. בענף המסחר והשירותים, משנת 2013 חלה עלייה של 105% במספר החברות והעסקים שהוציאו את עובדיהם לחופשה כפויה.

הסקר נערך במטרה לבחון האם חלה עליה בשיעור החברות שמוציאות את עובדיהן בפסח הקרוב לחופשה כפויה. הסקר כלל 400 חברות ובתי עסק שמעסיקים סה"כ 9,750 עובדים, תוך פילוח ענפי של בתי העסק. בנוסף, בוצעו שיחות טלפוניות עם חלק מהנסקרים והנתונים הושוו לנתונים שנמצאו בסקר דומה שנערך בשנת 2013.

"חופשה כפויה" עלולה להניח את העובד במצב בו ימי החופשה הכפויה מתקזזים מימי החופשה שמגיעים לעובד כחוק, וכך נאלצים העובדים לצאת לחופשה ללא תשלום בתאריכים שהם בוחרים בהם לצאת לחופשה.

לדברי עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בחברת עוקץ מערכות: "מעסיק חייב לנהל עבור העובד פנקס חופשה ובה לרשום את יתרת ימי החופשה העומדים לזכותו. במידה וזה אילץ את העובד, שאין לו ימי חופש צבורים, לצאת לחופשה ללא תשלום – הוא מסתכן בהחלט שכן העובד רשאי לתבוע את תשלום ימי החופשה או לראות עצמו כמפוטר בשל הרעת תנאים, ולדרוש פיצויי פיטורים".

לטענת אבי פרץ, מנכ"ל חברת פתרונות אפקטיביים, הסיבה המרכזית להוצאת העובדים לחופשה מרוכזת היא השחיקה בשולי הרווח של החברות שמחייבת אותם לצמצם את הוצאות השכר, אחד מסעיפי ההוצאות הכבדות ביותר. "החופשה הכפויה היא לכן פתרון יעיל, ובמקרים רבים בלתי נמנע, כחלופה לנקיטה בצעדים דרסטיים וכואבים הרבה יותר כגון צמצום הטבות, הורדה בשכר ואף פיטורים", הוא מציין, "למעביד נתונה הזכות להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בהתאם לצרכי הארגון, אולם עליו להודיע לעובדיו על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש. עוד עליו לוודא כי לכל עובד ועובדת יש יתרת ימי חופשה מספקת ממנה ניתן לקזז את ימי החופשה המרוכזת. במידה ואין , עומדות בפני המעסיק שתי אפשרויות: תשלום לעובד בגין ימי החופשה או לקבל מראש את הסכמת העובד כי מדובר על חופשה ללא תשלום".

שינוי גודל גופנים
small_c_popup.png

לקבלת המדריכים שלנו, הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו והורידו את המדריכים שלנו בחינם!

מדריך החודש!

בואו לקבל כלים פרקטיים המבוססים על מתן שירות ל 5000 לקוחות עסקיים פעילים!!! כל מה שחם בעולם השכר...כל מה שחם בעולם הרכש...כל מה שחם בעולם הניהול