fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

השיטה לחסכון

השיטה לחסכון

  • ישום חסכון בעלויות בתחומי התפעול והמנהלה שאינם מתחומי ליבת העסקים המרכזים של הארגון.
  • ביצוע סקר בקרת עלויות ודוח תשקיף מנהלים מקיף לבחינת מבנה ההסכמים וההתקשרויות של הלקוח.
  • ניתוח הנתונים והעמדה של צוות מקצועי אשר מתמחה בנושא של חיסכון בעלויות.
  • בחינת ההתנהלות בשלושה מישורים- חשבונאי, מסחרי ומסלולי בשיטת COST EFFECTIVE
שינוי גודל גופנים