פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » דיני עבודה » זכויות עובדים » אכיפת חוקי עבודה

קטגוריות
ארכיונים
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

אכיפת חוקי עבודה

כללי

​אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה, נועדה להסדיר את שוק העבודה, להקטין את שכיחות הפרתן של הוראות אלה, לתמרץ מעסיקים לקיים את החובות המוטלות עליהם כלפי עובדיהם, להגן על זכויות העובד ולהבטיח את מימושן.

למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית​ ולאכיפה פלילית של ההוראות שבחוקי העבודה וכן לאכיפה אזרחית​ של הוראות שבחקיקת השוויון הזדמנויות ושל ההוראות שבחוק עובדים זרים.

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד הכלכלה והתעשייה:
נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה – נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה ממונה, בין היתר, על העמקת והגברת האכיפה האזרחית בנושא שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה.

הנציבות, שהוקמה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מוסמכת לטפל בכל חשד להפליה במקום עבודה, להורות בצו על קבלת נתונים ממעסיק, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת הוראות החוק האמור, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד או דורש העבודה.

חשוב לציין:
הנציבות מוסמכת לפעול גם בנסיבות בהן הופרו הוראות חוקים נוספים, שעניינם שוויון בתחום יחסי העבודה, המפורטים בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, בסעיף 20א(א) וכן בתוספת לחוק. ​

ממונה על זכויות עובדים זרים – הממונה על זכויות עובדים זרים שבמשרד הכלכלה והתעשייה מוסמכת, בין היתר, לפעול כלפי מעסיק, מעסיק בפועל, לשכה פרטית, קבלן כח אדם וספק שירות, לאכיפת זכויות עובדים זרים​ לפי חוקי העבודה.
הממונה על זכויות עובדים זרים, שמונתה לפי חוק עובדים זרים, מוסמכת לטפל בכל חשד לפגיעה בזכויות העובד הזר במקום העבודה, להורות על קבלת נתונים, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת זכויותיו של עובד זר, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד.

חשוב לציין:
נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה והממונה על עובדים זרים, נוקטים בהליכי אכיפה, במקרים המתאמים ובהתאם לסדרי עדיפויות.

אכיפה מינהלית

​משרד הכלכלה והתעשייה מוסמך לקיים הליכי בירור וחקירה בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של ההוראות שבחוקי העבודה.

החוק להגברת האכיפה מסמיך את המשרד לנקוט בהליכים לאכיפה מינהלית, בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של הוראות שבחוקי העבודה המפורטות בתוספת השניה​ לחוק להגברת האכיפה. זאת כנגד המעסיק, ובמקרים מסויימים נגד מנכ"ל של מעסיק שהוא תאגיד, נגד מזמין שירות.

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

משרד הכלכלה והתעשייה מוסמך לקיים חקירה, בנסיבות בהן קיים חשד לביצוע עבירה על הוראות חוקי העבודה שנקבעה לגביהן ענישה פלילית וכן להגיש, בהתאם לממצאי החקירה, כתב אישום פלילי כנגד החשוד בביצוע העבירה, כלומר: כנגד המעסיק ולגבי מעסיק שהוא התאגדות, גם כנגד נושאי משרה בתאגיד, כגון מנהלים.

נאשם שבית משפט מצא כי יש להרשיעו בביצוע העבירה, צפוי לעונש של מאסר או קנס כספי בהתאם להוראות שנקבעו, בחוקי העבודה, לגבי אותה עבירה והוא נדרש לחתום על התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירות.

בית המשפט מוסמך, במקרים המתאימים, לחייב את הנאשם שהורשע בביצוע העבירה, בתשלום פיצוי לעובד שנגרם לו נזק כתוצאה מהפרת החוק. סכום הפיצוי נקבע לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו כתוצאה מהפרת החוק, בכפוף לסכום המירבי הקבוע בחוק העונשין.

חשוב לציין:
בחוקי העבודה קיימות הוראות חוק שהפרתן מהווה עבירה פלילית, כאשר לגבי חלק מהעבירות ניתן לנקוט גם באכיפה מינהלית.
משרד הכלכלה והתעשייה קבע נהלים והנחיות, בדבר עבירות על חוקי העבודה ונסיבות בהן יינקטו הליכים פליליים, או הליכים לאכיפה מינהלית.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק