פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

לבדיקת זכאות לפיצויי מלחמה מלאו את הפרטים

בקשה לתשלום מקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ בשל מלחמת 'חרבות ברזל'

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, להודיע על נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם להם ולהגיש בקשה למקדמה עוד לפני הגשת תביעת פיצויים.

מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, בהתמודדות עם המצוקה התזרימית שנוצרה להם בשל המצב הביטחוני, נפתחה מערכת זו המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף" שנגרם להם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה.

  • בעלי עסקים לא נדרשים לבצע כל חישוב.
  • קרן הפיצויים תבצע באופן אוטומטי את חישוב המקדמה בשני המסלולים, שכר ומחזורים, בהתבסס על הנתונים הקיימים במערכות המחשוב של רשות המסים, ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר.

מי יכול להגיש את הבקשה

בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה זכאים להגיש תביעה.

איך מחשבים את המקדמה

לפניכם מידע לגבי אופן חישוב המקדמה:

שימו לב

במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע את החישוב עקב חוסר נתונים, תאושר מקדמה שתחושב אחרת וסכומה לא יעלה על 500,000 ₪.

לבעלי העסקים הבאים תחושב מקדמה לפי מסלול שכר בלבד:

  • ניזוקים שהם "קבלן כוח אדם" (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996) (כגון: קבלני שרותי שמירה וניקיון).
  • ניזוקים שעיסוקם במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידם.
  • ניזוקים שבשנות המס 2021, או 2022 חל בחישוב הכנסתם סעיף 8א לפקודת מס הכנסה.
  • ניזוקים שחל עליהם הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ.
  • ניזוקים שעיסוקם בחקלאות.
  • ניזוקים שבשנת המס 2021 או 2022 היו רשומים באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 56 לחוק מע"מ התשל"ו- 1975 ותקנה 10(ב) בתקנות מע"מ (רישום), התשל"ו- 1976.
  • ניזוקים שהם קבלן רשום ברשם הקבלנים או שהעסק שלהם רשום באחד מהענפים הבאים: עבודות פיתוח, בנייה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים, קבלנות כללית, עבודות עפר וסלילה.
  • ניזוקים שעיסוקם במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק או בגז.

"צוות המומחים שלנו יבדוק את פרטיך
ואם תתבצע התאמה ניצור איתך קשר"

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק